Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Powiatowy i Regionalny Konkurs Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II Poniedziałek - 18 lutego 2019 Konstancji, Krystiana, Sylwany     
polski
Wyszukiwarka
Historia Konkursu IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Regulamin Konkursu
 
Historia Konkursu
 

Odpowiadając na apel Ojca Świętego bł. Jana Pawła II „Pamiętajcie o mnie, za życia i po śmierci”, 16 kwietnia 2013 r. odbył się Pierwszy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół ząbkowickiego powiatu.

 
Pierwsze miejsce zdobyła uczennica Natalia Maciejewska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich; miejsce drugie Aleksandra Grajek z Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim; trzecie miejsce Paulina Sowa ze Szkoły Podstawowej w Bardzie. Zwycięscy otrzymali statuetki oraz atrakcyjne albumy o bł. Janie Pawle II, a także pamiątkowe dyplomy. Każdy uczeń biorący udział w konkursie odebrał drobny upominek i dyplom uczestnictwa. Dzieci, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście po części konkursowej obejrzeli montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II, przygotowany przez uczniów kl. 5, pod kierunkiem p. Dagmary Szymczak i s. Katarzyny Fabickiej.
     

Po raz drugi Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II miał miejsce 7 kwietnia 2014 r. Był on jednym z elementów przygotowań i zarazem dziękczynienia za zbliżającą się kanonizację Ojca Świętego. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół powiatu ząbkowickiego:

1.      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie,

2.      Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią  w Przedborowej,

3.      Szkoły Podstawowej nr 2  w Ząbkowicach Śląskich,

4.      Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,

5.      Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim,

6.      Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach,

7.      Szkoły Podstawowej w Stolcu,

8.      Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim,

9.      Szkoły Podstawowej w Braszowicach.

Pytania do testu ułożył doktorant z KUL-u ks. Damian Fleszar.

Pierwsze miejsce zdobyła uczennica Marta Gęborys ze Szkoły Podstawowej w Bardzie, której opiekunem była s. Małgorzata Krzesińska. Drugie Aleksandra Grajek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, której opiekunem była s. Katarzyna Fabicka, natomiast trzecie Zofia Rymaszewska ze Szkoły Podstawowej  w Bardzie, pod opieką s. Małgorzaty Krzesińskiej.

Zwycięscy otrzymali atrakcyjne książki o błogosławionym Janie Pawle II i pamiątkowe dyplomy. Każdy uczestnik dostał drobny upominek i dyplom uczestnictwa.

Po skończonej części konkursowej dzieci oraz ich opiekunowie, a także zaproszeni goście obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny o błogosławionym Janie Pawle II, który zaprezentowali uczniowie kl. 6, pod kierunkiem s. Katarzyny Fabickiej, pani Alicji Walerian i pani Alicji Nowakowskiej.

     

Trzeci Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II odbył się 16 kwietnia 2015 r. Był on jednym z elementów uczczenia 10. Rocznicy śmierci Papieża pierwszej rocznicy jego kanonizacji. Uczestniczyli w nim uczniowie z 8 szkół podstawowych powiatu ząbkowickiego: w Bardzie, Przedborowej, Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach, Kamieńcu Ząbkowickim i Stolcu. Pytania do konkursu ułożył ks. Damian Fleszar, doktorant KUL-u.  Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Bodnar ze Szkoły Podstawowej w Budzowie z Filią w Przedborowej, której opiekunką była p. Renata Kojder-Szkaradek, drugie Joanna Kordas z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, przygotowana przez  s. Katarzynę Fabicką, natomiast trzecie – Eliza Oleasz z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, przygotowana przez s. Katarzynę Fabicką. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięscy dodatkowo atrakcyjne albumy o św. Janie Pawle II i książki o Kamieńcu Ząbkowickim.

Po skończonej części konkursowej dzieci oraz ich opiekunowie, a także zaproszeni goście obejrzeli krótki montaż słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II, który zaprezentowali uczniowie klasy czwartej, pod kierunkiem p. Dagmary Szymczak.     
     
     
     
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP