Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Wydarzenia 2015/2016 Poniedziałek - 16 wrzesńia 2019 Jagienki, Kamili, Korneliusza     
polski
Wyszukiwarka
 Dzień Patrona Szkoły  
Podsumowanie pierwszego półrocza 2015/2016 Podsumowanie akcji Szlachetna Paczka
Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2015/2016
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej
Dzień Rodziców w klasie III
Kiermasz używanych podręczników
Spotkanie w Bibliotece Publicznej w ramach projektu „Książki naszych marzeń”
Wycieczka klas 1a i 2a do Archiwum i Izby Pamiątek
Realizacja projektu „Książki naszych marzeń” w klasach IV - VI
Bezpieczne wakacje - uczymy się bandażować urazy
Realizacja projektu „Książki naszych marzeń” w klasach IV - VI
Akcja „Żonkile 2016”
Gminny etap Ogólnopolskiego Testu Wiedzy Pożarniczej 2016
Szkolny Konkurs Matematyczny
Podsumowanie VII edycji akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA
Wycieczka klasy Ia i IIa do Jednostki Wojskowej w Kłodzku
Dzień Samorządności 2016
Dzień Mamy i Taty w klasie II b
Zajęcia decoupage w klasie I a i II a
Ochotnicza Straż Pożarna w naszej szkole
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 2016
Dzień Mamy i Taty w klasach Ia i IIa
Udział uczniów naszej szkoły w II Gminnym Dniu Dziecka
Wicemistrzostwo uczniów naszej szkoły w finale wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Święto Tulipanów
Dzień Matki w klasie I b
Realizacja programu „Książki Naszych Marzeń” w klasie I b
Wycieczka klasy I b do Minieurolandu
Wycieczka klasy II b do Minieurolandu
Szkolny etap Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”
Wycieczka klas IV-VI do Krakowa, Wieliczki i Ojcowa
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”
Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie z pszczelarzem
Czytanie książek w ramach programu „Książki naszych marzeń”
Warsztaty artystyczne „Kraina Mydełek”
Realizacja projektu „Książka moich marzeń” w klasie II b
Działania ekologiczne z okazji Światowego Dnia Ziemi
Powiatowy konkurs „Żywność bez konserwantów”
Mistrzostwo w finale strefowym konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Regionalny Konkurs edukacyjny „Z rodzinnego archiwum”
Udział pocztu sztandarowego w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
Apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja
Wśród bogów olimpijskich
Powiatowy finał Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Udział w ratowaniu kresowych nekropolii w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.”
IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Dzień Patrona Szkoły
XIV Gminny Konkurs Recytatorski „Stąd nasz ród”
Sprawdzian 2016 w klasie VI
Warsztaty profilaktyczne
Spotkanie z leśnikiem
Spotkanie ze stomatologiem
Międzygminny Konkurs Wiedzy Religijnej
Dzień Kobiet 2016
Słodka lekcja języka polskiego w klasie IV
Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny
Dzień Babci i Dziadka
Szkolny Konkurs Matematyczny
Szkolny Konkurs Przyrodniczy
Zabawa karnawałowa klas I-III
Zabawa karnawałowa klas IV-VI
Powitanie zimy
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów
Tydzień Edukacji Globalnej 2015
Wyjazd na narty
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2016
Laureatki XIII Międzyszkolnego Konkursu Gwiazdkowego
Jasełka
Szkolny Konkurs Kolęd
Mikołajkowy wyjazd do kina
Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy
Szkolny Konkurs „Moja duża i mała Ojczyzna”
Góra Grosza 2015
Z życzeniami dla Górników
Wyjazd na spektakl teatralny „Dorotka w Tęczy”
Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej
„Wyjść poza schemat” - spektakl i prelekcja dotycząca Programu Profilaktyki
Wielki mecz: PRZYJACIELE SZKOŁY KONTRA RODZICE-UCZNIOWIE-NAUCZYCIELE
Andrzejkowe wróżby w klasie szóstej
Kiermasz książek
Dyskoteka andrzejkowa 2015
AKCJA „SZLACHETNA PACZKA”
Udział Pocztu Sztandarowego w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości
Akcja „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli” 2015
Narodowe Święto Niepodległości 2015
Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
Konkurs „zDolny Ślązaczek” – etap szkolny
Pierwszy Powiatowy Konkurs Poezji Maryjnej
Bal Wszystkich Świętych
Poznajemy swój region
Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze
Rocznica Wyboru Patrona Naszej Szkoły na Papieża
Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Maryjnej
Szkolny Konkurs Poezji Religijnej 2015
Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów 2015
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016
Rekolekcje Wielkopostne 2016
Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej
Powitanie wiosny 2016
Spotkanie z gośćmi z Akademii Teatru Alternatywnego
„PEGAZIK” 2016
Sukces w finale gminnym „Pegazika 2016”
Pamiętamy o Bohaterach
Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”
Poczta Walentynkowa 2016
Spotkanie Jasełkowe
 
 Podsumowanie pierwszego półrocza 2015/2016
 
"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli."
                          Jan Paweł II
 
W dniu 26.02.2016 r. w naszej szkole odbył się apel, na którym dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht podsumował pierwsze półrocze. Podziękował za systematyczną naukę, aktywny udział w konkursach, zawodach sportowych, zaangażowanie w różne działania na rzecz szkoły i środowiska oraz wręczył tarcze WZOROWEGO UCZNIA uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wszystkim wyróżnionym uczniom pogratulował oraz życzył dalszych sukcesów.  Pozostałym radził, aby wzorując się na najlepszych, systematycznie pracowali na osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, pamiętając zawsze o słowach Patrona szkoły, świętego Jana Pawła II: „Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości." Przypomniał także, że do końca roku szkolnego każdy uczeń może walczyć nie tylko o odznakę wzorowego ucznia, promocję/ ukończenie szkoły z wyróżnieniem, nagrody Dyrektora Szkoły, ale także o stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Zasady przyznawania tego stypendium określa UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia
8 czerwca 2012 roku.

Podczas apelu panował niezwykle radosny nastrój, ponieważ wielu uczniów otrzymało tarczę WZOROWEGO UCZNIA oraz różne podziękowania i dyplomy. Wszyscy cieszyli się też z nadchodzących ferii oraz z mającej odbyć się w tym dniu dyskoteki karnawałowej.

 
UCZNIOWIE WZOROWI
 
KLASY I - III
 
Uczniowie z oceną bardzo dobrą z dydaktyki,
wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem:
 
KLASA  I A
 • Dumanowski Szymon
 • Grzesiński Bartosz
 • Kamieniarz Zuzanna
 • Kieniuk Łukasz
 • Ostenda Zuzanna
 • Roicka Martyna
 • Sroczyk Marcin
 • Strusińska Eliza
KLASA  I B
 • Hefka Daria
 • Kwiatkowska Weronika
 • Nowak Milena
 • Rogólska Patrycja
 • Zapotoczny Filip
 • Zinkiewicz Bartłomiej
 • Zinkiewicz Martyna
KLASA II A
 • Jasnos Oliwia
 • Jednak Mateusz
 • Kieniuk Weronika
 • Kuziemko Szymon
 • Wach Filip
 • Weidmann Sylwia
KLASA II B
 • Bocianowska Maja
 • Chmielowska Lena
 • Jakubiszyn Kinga
 • Maryniak Kornelia
 • Olechowski Hubert
KLASA III
 • Bednarz Kinga
 • Biel Zuzanna
 • Krawczyk Kalina
 • Mikosz Klaudia
 • Stuglik Hanna
 • Szewczyk Ewelina
 • Tadeuszów Natalia
 
KLASY IV -VI
 
W wyniku klasyfikacji półrocznej
średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania uzyskali następujący uczniowie:
 
KLASA V
 • Janik Aleksandra
 • Krekora Aleksy
 • Łukasik Emilia
 • Siwak Manuela
 • Sopuch Natalia
 • Szymczak Weronika
 • Śnieżek Wiktoria
KLASA  VI
 • Grębowiec Dominika
 • Szkrabko Laura
 • Tomczyk Aleksandra
     
Zasady przyznawania tego stypendium określa UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 08 czerwca 2012 roku.
Według § 2. 1. UCHWAŁY NR XVIII/102/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 8 czerwca 2012 r. stypendia WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI przyznawane są w trzech kategoriach:
1) za wybitne wyniki w nauce - stypendium naukowe,
2) za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne - stypendium sportowe lub artystyczne,
3) za wzorowe zachowanie - stypendium wzorowej postawy społecznej.
2. Stypendia przyznawane są uczniom uczęszczającym do klas IV-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjów.
Według § 3. 1. uchwały stypendia naukowe mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
1) osiągają wysokie wyniki w nauce (w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości minimum 5,5),
2) są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca) lub wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim.
2. Stypendia sportowe lub artystyczne mogą być przyznane uczniom, posiadającym co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) są laureatami olimpiad lub konkursów w dziedzinach artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca) lub wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim,
2) są finalistami lub zwycięzcami, bądź uzyskali wyróżnienie i nagrody za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o charakterze międzynarodowym,
3. Stypendia za wzorowe zachowanie mogą być przyznane uczniom posiadającym wzorową ocenę zachowania oraz spełniającym jeden z niżej wymienionych warunków:
1) wykazali się 100% frekwencją w danym roku szkolnym,
2) brali czynny udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach, akcjach oraz innych spotkaniach na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.
Samorząd Uczniowski
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP