Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Wydarzenia 2015/2016 Poniedziałek - 16 wrzesńia 2019 Jagienki, Kamili, Korneliusza     
polski
Wyszukiwarka
 Dzień Patrona Szkoły  
Tydzień Edukacji Globalnej 2015 Podsumowanie akcji Szlachetna Paczka
Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2015/2016
Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej
Dzień Rodziców w klasie III
Kiermasz używanych podręczników
Spotkanie w Bibliotece Publicznej w ramach projektu „Książki naszych marzeń”
Wycieczka klas 1a i 2a do Archiwum i Izby Pamiątek
Realizacja projektu „Książki naszych marzeń” w klasach IV - VI
Bezpieczne wakacje - uczymy się bandażować urazy
Realizacja projektu „Książki naszych marzeń” w klasach IV - VI
Akcja „Żonkile 2016”
Gminny etap Ogólnopolskiego Testu Wiedzy Pożarniczej 2016
Szkolny Konkurs Matematyczny
Podsumowanie VII edycji akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA
Wycieczka klasy Ia i IIa do Jednostki Wojskowej w Kłodzku
Dzień Samorządności 2016
Dzień Mamy i Taty w klasie II b
Zajęcia decoupage w klasie I a i II a
Ochotnicza Straż Pożarna w naszej szkole
Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 2016
Dzień Mamy i Taty w klasach Ia i IIa
Udział uczniów naszej szkoły w II Gminnym Dniu Dziecka
Wicemistrzostwo uczniów naszej szkoły w finale wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Święto Tulipanów
Dzień Matki w klasie I b
Realizacja programu „Książki Naszych Marzeń” w klasie I b
Wycieczka klasy I b do Minieurolandu
Wycieczka klasy II b do Minieurolandu
Szkolny etap Konkursu Ortograficznego „O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”
Wycieczka klas IV-VI do Krakowa, Wieliczki i Ojcowa
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”
Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży
Spotkanie z pszczelarzem
Czytanie książek w ramach programu „Książki naszych marzeń”
Warsztaty artystyczne „Kraina Mydełek”
Realizacja projektu „Książka moich marzeń” w klasie II b
Działania ekologiczne z okazji Światowego Dnia Ziemi
Powiatowy konkurs „Żywność bez konserwantów”
Mistrzostwo w finale strefowym konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Regionalny Konkurs edukacyjny „Z rodzinnego archiwum”
Udział pocztu sztandarowego w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
Apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja
Wśród bogów olimpijskich
Powiatowy finał Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Udział w ratowaniu kresowych nekropolii w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.”
IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Dzień Patrona Szkoły
XIV Gminny Konkurs Recytatorski „Stąd nasz ród”
Sprawdzian 2016 w klasie VI
Warsztaty profilaktyczne
Spotkanie z leśnikiem
Spotkanie ze stomatologiem
Międzygminny Konkurs Wiedzy Religijnej
Dzień Kobiet 2016
Słodka lekcja języka polskiego w klasie IV
Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny
Podsumowanie pierwszego półrocza 2015/2016
Dzień Babci i Dziadka
Szkolny Konkurs Matematyczny
Szkolny Konkurs Przyrodniczy
Zabawa karnawałowa klas I-III
Zabawa karnawałowa klas IV-VI
Powitanie zimy
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów
Wyjazd na narty
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2016
Laureatki XIII Międzyszkolnego Konkursu Gwiazdkowego
Jasełka
Szkolny Konkurs Kolęd
Mikołajkowy wyjazd do kina
Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy
Szkolny Konkurs „Moja duża i mała Ojczyzna”
Góra Grosza 2015
Z życzeniami dla Górników
Wyjazd na spektakl teatralny „Dorotka w Tęczy”
Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej
„Wyjść poza schemat” - spektakl i prelekcja dotycząca Programu Profilaktyki
Wielki mecz: PRZYJACIELE SZKOŁY KONTRA RODZICE-UCZNIOWIE-NAUCZYCIELE
Andrzejkowe wróżby w klasie szóstej
Kiermasz książek
Dyskoteka andrzejkowa 2015
AKCJA „SZLACHETNA PACZKA”
Udział Pocztu Sztandarowego w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości
Akcja „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli” 2015
Narodowe Święto Niepodległości 2015
Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
Konkurs „zDolny Ślązaczek” – etap szkolny
Pierwszy Powiatowy Konkurs Poezji Maryjnej
Bal Wszystkich Świętych
Poznajemy swój region
Zbiórka zniczy na kresowe cmentarze
Rocznica Wyboru Patrona Naszej Szkoły na Papieża
Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Maryjnej
Szkolny Konkurs Poezji Religijnej 2015
Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów 2015
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016
Rekolekcje Wielkopostne 2016
Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej
Powitanie wiosny 2016
Spotkanie z gośćmi z Akademii Teatru Alternatywnego
„PEGAZIK” 2016
Sukces w finale gminnym „Pegazika 2016”
Pamiętamy o Bohaterach
Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”
Poczta Walentynkowa 2016
Spotkanie Jasełkowe
 
Tydzień

Edukacji Globalnej

2015
 
W dniach 16 - 22 listopada 2015 r., w ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej, w naszej szkole został zrealizowany projekt edukacyjny „Otwieramy swoje serca na potrzeby innych ludzi”. Inspiracją do działań były słowa naszego patrona, św. Jana Pawła II, „Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.”
Najpierw przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili program obchodów TEG oraz informacje na temat wyzwań i problemów współczesnego świata związanych z globalizacją. Apelowali do wszystkich uczniów zgromadzonych na apelu, aby wykazywali postawę poszanowania dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji.

 
W każdej klasie i na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty TEG 2015 z przewodnim hasłem „Równość – od słów do czynów”.
Uczniowie klas IV– VI uczestniczyli w ciekawych lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych przeprowadzonych przez panią Dagmarę Szymczak, panią Alicję Nowakowską, panią Alicję Walerian i siostrę Katarzynę Fabicką.
Podczas lekcji języka polskiego w klasie czwartej „Prawa dziecka, czyli co mówimy i robimy w imię praw najmłodszych” uczniowie, korzystając ze słowników języka polskiego oraz oglądając prezentacje multimedialne, poznali znaczenie takich pojęć, jak: prawo, obowiązek, prawa człowieka, prawa dziecka. Po wysłuchaniu opowieści o dzieciach z Wrześni oraz po obejrzeniu filmu pt. „Strajk dzieci wrzesińskich”, podawali przykłady przejmujących przypadków łamania praw dzieci w przeszłości, a także we współczesnym świecie. Dużo uwagi poświęcili na argumentowanie, że wszystkie dzieci są równe wobec prawa. Omawiali znaczenie postawy tolerancji wobec różnorodności. Poznali również nazwy instytucji, do których mogą się zwrócić dzieci będące ofiarami przemocy i łamania praw dziecka.
Lekcja języka polskiego „Z dziećmi o prawach dziecka” w klasie czwartej była okazją do poznania znaczenia słowa manifest. Analiza treści „Manifestu do dzieci z całego świata” Janusza Korczaka, wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. „O prawach dziecka” oraz wiersza Marcina Przewoźniak pt. „Krzyknij nie!” przekonała wszystkich, iż w wielu krajach prawa dzieci nie są przestrzegane.
Okazją do dyskusji na temat praw dzieci była także lekcja języka polskiego „Łamanie praw człowieka w XXI wieku”. Czwartoklasiści na podstawie przejmującej prezentacji multimedialnej poznali przykłady łamania praw człowieka, takie jak wykorzystywanie ludzi, niewolnictwo, głód, ubóstwo, praca zarobkowa małych dzieci.
Na lekcji języka polskiego w klasie piątej uczniowie zapoznali się z fragmentem scenariusza filmowego Agnieszki Holland do filmu Andrzeja Wajdy pt. „Korczak”. Dyskutowali na temat jego działalności na rzecz dzieci, zwracając szczególną uwagę na takie przesłania, jak: „Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”, „Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania”, „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”, „Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia”.
Uczniowie klasy szóstej omówili na lekcji historii i społeczeństwa przykłady łamania praw człowieka przez Józefa Stalina oraz społeczne następstwa jego polityki.
Sposobnością do przekonania się, że wielu ludzi na świecie żyje w skrajnym ubóstwie, w miejscach, gdzie w każdej chwili mogą być narażeni na utratę zdrowia lub życia, były także lekcje przyrody w klasie piątej i szóstej poświęcone poznawaniu warunków życia ludzi różnych ras, kultur i wyznań. Efektem pracy uczniów było zredagowanie gazetek informujących o przejawach dyskryminacji i braku tolerancji, o potrzebie podejmowania działań upowszechniających prawa człowieka i zapobiegających wykluczeniu. Uczniowie opracowali ponadto plansze z nazwami instytucji, które mogą pomóc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz hasła zachęcające do okazywania sobie wzajemnej życzliwości.
Grupa ERM-u dyskutowała na temat form, jakie może przybierać odmienność i poszukiwała odpowiedzi na pytanie: „Co możemy uczynić, aby być tolerancyjnym człowiekiem?” Opracowała również plakat pt. "Wszyscy jesteśmy tacy sami".
Do omówionych podczas zajęć zagadnień mogliśmy wracać przez wiele dni, ponieważ na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa naszych plakatów i haseł mówiących o potrzebie otwartości i tolerancji, a także o konieczności przeciwdziałania dyskryminacji.
Podsumowaniem naszych działań był apel, na którym zgromadzili się wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Uczniowie z klasy V i VI przedstawili krótkie scenki dotyczące wybranych praw człowieka. Obrazowo pokazali, na czym polega prawo do rozwoju, do życia,  do nauki, do wyznawania religii, do własnego zdania. Apel zakończył się wspólnym zaśpiewaniem piosenki Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”.         
Podczas realizacji projektu mieliśmy okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat procesów związanych z globalizacją oraz uświadomić sobie potrzeby i problemy ludzi różnych ras, kultur i wyznań oraz ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wiele uwagi poświęciliśmy na poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „Jak zapobiegać dyskryminacji?” „Na czym polega tolerancja?” „Jak otworzyć swoje serce na potrzeby innych ludzi?”

Uczyliśmy się, jak przeciwdziałać kierowaniu się stereotypami i uprzedzeniami w odbiorze innych ludzi. Wzbudziliśmy w uczniach i rodzicach pragnienie niesienia pomocy ludziom potrzebującym, czego dowodem są efekty zrealizowanej w ramach projektu akcji „Czekolada dla dziecka z Domu Dziecka”. Dzięki hojności uczniów i rodziców przekazaliśmy do Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie 186 czekolad – mikołajkowych upominków.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za włączenie się do realizacji zadań związanych z projektem. Nasza szkolna społeczność po raz kolejny pokazała, że jest wsłuchana w słowa patrona szkoły św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Samorząd Uczniowski
 
 

 

 

     
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP