Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2014/2015 Piątek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa     
polski
Wyszukiwarka
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną Galeria zdjęć
REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO „Dziedzictwo przyrodnicze mojej najbliższej okolicy”
Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu na opracowanie propozycji ścieżki edukacyjnej „Szlak unikalnego starodrzewu na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zabytkowe okazy przyrody na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”.
Konkursy dla uczniów
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na album „Park, jakiego nie znacie”
Harmonogram realizacji projektu edukacyjnego
Projekt - Plan działań

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 „Walory przyrodnicze zespołu parkowo-pałacowego

 w Kamieńcu Ząbkowickim”

realizowanego w ramach projektu edukacyjnego 

TYLKO ZDROWE ŚRODOWISKO ZAPEWNI  NAM  BEZPIECZEŃSTWO

                                                    

 Cele konkursu:

1) kształtowanie postaw proekologicznych,

2) rozbudzanie zamiłowania do przyrody,

3) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych młodzieży,

4) inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych.


Warunki uczestnictwa:


1. Konkurs na prezentację multimedialną pt.  „Walory przyrodnicze zespołu parkowo-pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim” adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, kl. IV-VI


2. Konkurs pt. „Walory przyrodnicze zespołu parkowo-pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim” polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej, związanej z ukazaniem piękna przyrody zespołu parkowo-pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz działań na rzecz ochrony przyrody, a także pokazanie niszczącego wpływu człowieka na środowisko.


3. Zakres tematyczny prezentacji:

- ogólne wiadomości na temat przyrody, parku gminy Kamieniec Ząbkowicki

- fauna i flora gminy Kamieniec Ząbkowicki

- sposoby i ochrony przyrody w gminie

- ukazanie niszczącego wpływu człowieka na nasze środowisko przyrodnicze

- wnioski dotyczące ochrony i zachowania piękna przyrody gminy Kamieniec Ząbkowicki w przyszłości.

4. Prezentacja w programie Power Point powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.

5. Uczniowie wykonują prezentację multimedialną indywidualnie.

6. Dostarczone prace konkursowe, na płycie CD bądź DVD lub pendrive powinny być opatrzone opisem zawierającym imię i nazwisko autora prezentacji.

7. Prace konkursowe, wraz z oświadczeniem należy złożyć do dnia

31 maja 2015 r. u nauczycieli odpowiadających za konkurs. 


Kryteria oceny i nagrody:

Ocena prac konkursowych będzie oparta na następujących kryteriach:

- spełnienie warunków konkursu,

- wartość merytoryczna prezentacji multimedialnej

- oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w prezentacji,

- techniczna jakość przedstawionej prezentacji

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z przebiegu konkursu, imion i nazwisk uczestników konkurs.

3. Wszelkich informacji o konkursie udzielają organizatorzy konkursu:

·        pani mgr Teresa Gembara,

·        pani mgr  Dagmara Szymczak,

·        pani mgr  Alicja Nowakowska,

·        pani mgr  Krystyna Kotra.

 

 

 

 

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP