Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2014/2015 Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zabytkowe okazy przyrody na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”. Galeria zdjęć
REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO „Dziedzictwo przyrodnicze mojej najbliższej okolicy”
Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
Regulamin konkursu na opracowanie propozycji ścieżki edukacyjnej „Szlak unikalnego starodrzewu na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”
Konkursy dla uczniów
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na album „Park, jakiego nie znacie”
Harmonogram realizacji projektu edukacyjnego
Projekt - Plan działań
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zabytkowe okazy przyrody
na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”.
w Szkole Podstawowej nr 2 im Papieża Jana Pawła II
w Kamieńcu Ząbkowickim
w ramach realizacji projektu edukacyjnego
TYLKO ZDROWE ŚRODOWISKO ZAPEWNI NAM BEZPIECZEŃSTWO
 
I.    Organizator konkursu.
 
Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim
 
II.    Cele konkursu.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody oraz kształtowanie świadomości ekologicznej Uczestników.
 • Upowszechnienie wiedzy, uwrażliwienie na walory przyrodnicze zespołu parkowo - pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim.
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu.
 • Rozwijanie inwencji twórczej Uczestników i oryginalności pomysłów.
 • Twórcza organizacja czasu wolnego.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
III.    Przedmiot konkursu.

Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia wykonana na obszarze zespołu parkowo - pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

IV.    Uczestnicy konkursu.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2
im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim.

V.    Zasady udziału w konkursie.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Uczestnik konkursu wykonuje zdjęcia własnym aparatem fotograficznym.
 • Fotografie powinny posiadać jednego autora.
 • Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 • Jeden Uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
 • Fotografie należy opisać według szablonu: „Tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa, szkoła, dane kontaktowe – adres, telefon, e-meil”.
VI.    Prace przekazane na konkurs będą oceniane według następujących kryteriów:
 • Poprawność merytoryczna (zgodność z tematem).
 • Estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia).
 • Ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).
VII.    Konkurs trwa od 14 maja 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.  
 
VIII.     Prace należy dostarczyć do 10 czerwca 2015r. do nauczyciela języka angielskiego, pana Przemysława Karkowskiego.
 
IX.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca 2015 r.

X.    Prace zostaną ocenione przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez  dyrektora szkoły, pana Arkadiusza Albrechta.

XI.    Cztery zwycięskie prace zostaną złożone przez Szkolną Komisję Konkursową do organizatora Konkursu, tj. do Gimnazjum Publicznego
im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim.
Następnie komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy
Kamieniec Ząbkowicki, dokona weryfikacji prac i wytypuje 3 najlepsze prace.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody!
     
 
   
 
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP