Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2014/2015 Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na album „Park, jakiego nie znacie” Galeria zdjęć
REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO „Dziedzictwo przyrodnicze mojej najbliższej okolicy”
Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
Regulamin konkursu na opracowanie propozycji ścieżki edukacyjnej „Szlak unikalnego starodrzewu na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zabytkowe okazy przyrody na terenie kamienieckiego zespołu parkowo-pałacowego”.
Konkursy dla uczniów
Harmonogram realizacji projektu edukacyjnego
Projekt - Plan działań
 
Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na album
„Park, jakiego nie znacie”
w Zespole Szkół nr 2 im Papieża Jana Pawła II
w Kamieńcu Ząbkowickim,
w ramach realizacji projektu edukacyjnego
TYLKO ZDROWE ŚRODOWISKO ZAPEWNI NAM BEZPIECZEŃSTWO
 
I.    Organizator
 
Gimnazjum Publiczne im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim
 
II.    Celem konkursu jest:
 
-    Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
-    Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie.
-    Rozwijanie inwencji twórczej uczniów i oryginalności pomysłów.
-    Upowszechnianie wiedzy i uwrażliwienie na walory przyrodnicze zespołu parkowo - pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim.
-    Twórcza organizacja czasu wolnego.
 
III.    Warunki uczestnictwa
 
1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas III- VI Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim.
2.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie przez jednego ucznia jednego albumu dowolną techniką w formacie A4 (fotografie, rysunki, widokówki, wydruki itp.).
3.    Album powinien zawierać stronę tytułową, na odwrocie której należy wpisać imię i nazwisko autora pracy, klasę do której uczeń uczęszcza i nazwę szkoły.
 
IV.    Konkurs trwa od 4 maja 2015 r. do 4 czerwca 2015 r.
 
V.     Prace należy dostarczyć  do 4 czerwca 2015r. do szkolnej biblioteki.
 
VI.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 czerwca 2015 r.
 
VII.   Prace zostaną ocenione przez  szkolną komisję  powołaną przez dyrektora szkoły Pana Arkadiusza Albrechta według następujących kryteriów:
-  indywidualny i twórczy pomysł,
-  oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika
   wykonania,
-  zawartość albumu.
 
VIII. Zwycięskie prace zostaną złożone do organizatora Konkursu, tj. do Gimnazjum Publicznego im.Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim. Następnie komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dokona weryfikacji  prac i wytypuje po 3 najlepsze prace w każdej kategorii konkursowej.
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP