Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny - TEG Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Apel podsumowujący projekt Informacje o zorganizowanym w szkole TEG na platformie Grupa Zagranica
Poszukiwanie produktów Sprawiedliwego Handlu
Loteria fantowa ,,POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH”
Wystawa prac uczniów
Galeria zdjęć
Podsumowanie projektu
Poszukiwanie globalnych współzależności
Apel rozpoczynający Tydzień Edukacji Globalnej 2014
Lekcja wychowawcza w klasie czwartej „Smaczne, zdrowe, kolorowe”
 
Apel podsumowujący projekt
„Wiemy, co to zdrowe odżywianie, jedzenia oszczędzanie
i głodującym ludziom pomaganie”

Świat nie może pozostać głuchy na błagania ludzi,
którzy proszą o jedzenie potrzebne do przeżycia!
Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami 32 konferencji FAO, 05.12.2003r.
 
W dniu 21 listopada 2014 roku, na zakończenie projektu „Wiemy, co to zdrowe odżywianie, jedzenia oszczędzanie i głodującym ludziom pomaganie”, członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy szóstej pod opieką Pani Dagmary Szymczak i Pani Alicji Walerian zorganizowali apel, na którym został przedstawiony bardzo ciekawy spektakl teatralny „Spór o ważność owoców nad warzywami” oraz wzruszająca prezentacja na temat przyczyn i skutków głodu na świecie. Pomysłowo przebrani za owoce i warzywa aktorzy z dużym zaangażowaniem zachęcali obecnych na apelu do dbania o własne zdrowie, częstowali pysznymi jabłkami i uwrażliwiali nasze serca na potrzeby głodujących ludzi. Prosili, abyśmy nie marnowali jedzenia oraz - wsłuchani w słowa naszego Patrona Jana Pawła II - wyciągali pomocną dłoń do ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Nikola Kuziemko, klasa VI

     
 „A czyż moglibyśmy pozostawać obojętni wobec dewastacji środowiska naturalnego, która sprawia, że rozległe obszary planety stają się niegościnne i nieprzyjazne człowiekowi? Albo w obliczu problemu pokoju, któremu zagraża często widmo katastrofalnych wojen? Czy wreszcie wobec deptania podstawowych ludzkich praw tak wielu osób, zwłaszcza dzieci? Bardzo wiele jest pilnych spraw, na które serce chrześcijanina nie może pozostać niewrażliwe.”
Jan Paweł II, List apostolski do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Rzym, 06.01.2001r.
 
„Należy (…) uświadomić sobie, że przezwyciężenie głodu i niedostatków żywnościowych nie zależy jedynie od zwiększenia produkcji żywności. Zasoby żywności na świecie już dziś byłyby wystarczające, gdyby rozdzielano je sprawiedliwie. Tak jednak niestety nie jest. Problem jest bardzo stary: mówił o nim już św. Augustyn, kiedy wzywał zamożnych chrześcijan, aby dzielili się częścią swoich dóbr z tymi, którzy ich nie posiadali.”
Jan Paweł II, przesłanie papieskie do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 04.10.2000r.
 
„Niemałe owoce przyniósłby (…) Światowy Dzień Wyżywienia, gdyby ludzie posiadający obfitość dóbr materialnych postanowili żyć z rozsądnym umiarem i dzięki temu mogli pospieszyć z pomocą tym, którzy nie mają co jeść. Wyzwolenie tych pierwszych od nadmiernie kosztownych nawyków przyniesie wolność także drugim, których dzięki temu przestanie nękać niszcząca plaga głodu i niedożywienia.”
Jan Paweł II, przesłanie papieskie do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 04.10.2000r.
 
„Chrześcijanin, który (…) odmawia codziennie modlitwę (…) zanosi do Boga Ojca prośbę o chleb, używając liczby mnogiej: «chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Wie zatem dobrze, że nie powinien się zamykać w egoistycznej wizji wyłącznie własnego dobrobytu (…), lecz powinien troszczyć się także o potrzeby innych.”
Jan Paweł II, przesłanie papieskie do dyrektora generalnego FAO z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, 04.10.2000r.
 
Święty Jan Paweł II zawsze otaczał swoją opieką i miłością wszystkich ludzi, a szczególnie tych ubogich, którym przyszło żyć w trudnych warunkach.
„Zatem niech pamięć o nauce Jana Pawła II zjednoczy nas w czynieniu dobra”.
Jako mieszkańcy bogatszej części świata, czyli Globalnej północy, chcemy się solidaryzować z mieszkańcami biednego Globalnego Południa!
 Samorząd Uczniowski
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP