Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2013/2014 Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Spotkanie z policjantem Regulamin Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” w ramach projektu „Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”
Galeria zdjęć
Kamieniec na starej fotografii - wystawa
Prelekcja w Archiwum
Rajd rowerowy
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną
Regulamin szkolnego konkursu na najlepsza prezentację multimedialna
Konkurs na ,,Strój kobiecy z XIX wieku”
Wyniki konkursu plastycznego
Happening w ramach projektu edukacyjnego „Chronimy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”.
Regulamin Konkursu Plastycznego ,,TU BYŁA MARIANNA”
Sprawozdanie z przebiegu Szkolnego Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu”
Projekt - plan działań

Spotkanie z policjantem

23 maja 2014 roku o godzinie 10.30 do naszej szkoły przybył podkomisarz Policji w Ząbkowicach Śląskich, pan Jerzy Kostański. Ta niecodzienna wizyta dotyczyła  projektu realizowanego przez wszystkie szkoły z gminy Kamieniec Ząbkowicki pod hasłem „Chronimy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”.

Spotkanie miało na celu zapobieganie przestępczości i aspołecznym  zachowaniom  w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Pan Kostański stwierdził, że policja dostrzega już pozytywne zmiany,  jakie przynosi ścisła współpraca ze społeczeństwem       

( młodzieżą, dziećmi )  w zakresie dbania o zabytki, poszanowania  dóbr kultury. Szczególną uwagę  zwrócił na konieczność  powiadomienia właściwych służb  w razie zauważenia aktów wandalizmu. Przypomniał telefon alarmowy 112, pod który możemy dzwonić  w razie potrzeby. Przedstawił konsekwencje, jakie dzieci i młodzież mogą ponieść, gdy wejdą w konflikt  z prawem dotyczącym wykroczeń nieletnich.

Ciekawie opowiadał  o historii Kamieńca Ząbkowickiego  z uwzględnieniem pałacu Marianny Orańskiej. Swoje wystąpienie poparł prezentacją multimedialną na temat w/w projektu przygotowaną dla klas IV-VI.  Podawał daty, najważniejsze wydarzenia z dziejów miejscowości oraz ciekawostki z życia Marianny Orańskiej – właścicielki pałacu.

Zespół pałacowo-parkowy w Kamieńcu Ząbkowickim został wpisany w księdze rejestru jako zabytek  nieruchomy pod numerem 299/34. Gmina Kamieniec Ząbkowicki w sierpniu 2012 roku jako właściciel obiektu przejęła go od komornika i kuratora po dzierżawcy. Pan Kostański wspomniał też o oczyszczeniu i rewitalizacji tego terenu  wraz ze wszystkimi obiektami budowlanymi.

Pod koniec spotkania policjant pokazał dzieciom  przykłady zaniedbań oraz wandalizmu dokonanych na pałacach i dworkach w Ciepłowodach, w Stolcu i Kozieńcu. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważne jest dbanie o nasze dziedzictwo kulturowe, spuściznę po przodkach i dlaczego warto je chronić.

  

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP