Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Projekt edukacyjny 2013/2014 Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
Sprawozdanie z przebiegu Szkolnego Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” Regulamin Konkursu „Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu” w ramach projektu „Poznajemy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”
Galeria zdjęć
Kamieniec na starej fotografii - wystawa
Prelekcja w Archiwum
Rajd rowerowy
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną
Spotkanie z policjantem
Regulamin szkolnego konkursu na najlepsza prezentację multimedialna
Konkurs na ,,Strój kobiecy z XIX wieku”
Wyniki konkursu plastycznego
Happening w ramach projektu edukacyjnego „Chronimy dziedzictwo kulturowe naszej ziemi kamienieckiej”.
Regulamin Konkursu Plastycznego ,,TU BYŁA MARIANNA”
Projekt - plan działań
 
Sprawozdanie z przebiegu Szkolnego Konkursu
„Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu”
 
"Nie przyszłam (na świat), by żyć dzięki ludziom,
ale by ludzie żyli dzięki mnie."
Marianna Orańska
 
W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Chronimy dziedzictwo kulturowe naszego regionu” poszerzyliśmy wiedzę o naszym najbliższym otoczeniu. Zainteresowaliśmy się historią kamienieckiej ziemi  i jej zabytkami, w tym zabytkami które znajdują się na rozpoznawalnych w Europie szlakach turystycznych, tj. na Szlaku Cysterskim powołanym do istnienia przez Radę Europy w ramach programu Europejskich Dróg Kulturowych oraz na Transgranicznym Szlaku Królewny Marianny Orańskiej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Bardzo dużo ciekawych informacji na temat historii Kamieńca i okolic znaleźliśmy w Internecie.
Informacje te wykorzystaliśmy do stworzenia „banku zadań” do szkolnego konkursu
„Wkład Marianny Orańskiej w rozwój naszego regionu”.
Ułożyliśmy ponad sto pytań, często bogato ilustrowanych zdjęciami i rycinami
przedstawiającymi wygląd Kamieńca zarówno obecnie, jak i w przeszłości.
Źródła internetowe, z których korzystaliśmy do zdobycia informacji o Kamieńcu
oraz do ułożenia pytań konkursowych i prezentacji
(zarówno podczas zajęć w pracowni komputerowej,
jak i w ramach indywidualnej pracy w domu), to:
http://www.kamzab.pl/pl
https://www.google.pl/search?q=Kamieniec+Z%C4%85bkowicki&tbm=
isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4racU7LIMKjT7AbVpoDYCA&ved=0CC0QsAQ&
biw=1280&bih=858
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamieniec_Z%C4%85bkowicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marianna_Ora%C5%84ska
http://www.mariannaoranska.eu/
http://www.ziemiaklodzka.pl/szlaki-turystyczne/szlak-marianny-oranskiej
http://www.naszesudety.pl/?p=artykulyShow&iArtykul=6767
http://ladekzdroj.w.interia.pl/oranska.html
https://www.google.pl/search?q=Marianna+ora%C5%84ska&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ei=L7ecU_zXOIGN7QbPgoDoBw&ved=
0CAYQ_AUoAQ&biw=1280&bih=858
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%82ac+w+kamie%C5%84cu&tbm=isch&
tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CLicU6qBPKaf7Abi6ICQBQ&ved=0CB4QsAQ&biw=1280&
bih=858#q=pa%C5%82ac+w+kamie%C5%84cu+z%5C%C4%85bkowickim&tbm=isch
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%82ac+w+kamie%C5%84
cu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CLicU6qBPKaf7Abi6ICQBQ&ved=
0CB4QsAQ&biw=1280&bih=858#q=szlak+cysterski+kamieniec+z%C4%85
bkowicki&tbm=isch
http://www.kamieniecswidnica.dbv.pl/news.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Bernhard_Werner
https://www.google.pl/search?q=szkice+wernera&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ei=LLqcU8CkK6ey7AaU1ICACg&ved=0CCUQsAQ&biw=1280&bih=858
http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/kosmas%20-%20kronika%20czech
%E3%B3w.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kronika_Kosmasa

     
     
Uczniowie byli bardzo zaangażowani w przygotowanie się do konkursu.
Z opracowanych materiałów i pytań oraz z zebranych ilustracji i zdjęć został przygotowany pisemny sprawdzian na pierwszy etap konkursu, do którego przystąpiło w dniu 13 maja 2014 roku
23 uczniów z klas IV-VI.
 
     
O tym, że włożyliśmy dużo pracy zarówno w opracowanie pytań konkursowych,
jak i  w przygotowanie się do konkursu może świadczyć sam arkusz sprawdzianu,
który prezentujemy poniżej.
 projekt kamieniec_2014_kon kurs_I_etap.pdf  
     
Do drugiego etapu konkursu, który odbył się 23 maja 2014 r. na sali gimnastycznej,
zakwalifikowało się dziewięciu uczniów:
Dawid Długosz z klasy piątej,
Julia Glina z klasy szóstej,
Aleksandra Grajek  z klasy szóstej,
Aleksandra Hnat z klasy szóstej,
Łukasz Jednak z klasy szóstej,
Julia Mazur z klasy szóstej,
Dominika Ostenda z klasy szóstej,
Julia Ptak z klasy szóstej,
Anita Tomczyk z klasy szóstej.
Uczestnicy konkursu przy wszystkich uczniach z klas IV-VI odpowiadali na pytania wyświetlane na ekranie, dzięki czemu publiczność również mogła sprawdzić swoją wiedzę na temat Kamieńca Ząbk. oraz zapoznać się z ciekawymi informacjami na temat naszego regionu.
Duże zainteresowanie wzbudził wyświetlony w czasie konkursu film:
 https://www.youtube.com/watch?v=guAUgrJLBXE , który przybliżył wszystkim Mariannę Orańską.
 
     
Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - Dominika Ostenda z klasy szóstej
II miejsce -Aleksandra Grajek z klasy szóstej
III miejsce -Aleksandra Hnat  z klasy szóstej
 
Gratulujemy zwycięzcom doskonałej znajomości historii, tradycji i środowiska przyrodniczego naszego regionu.
 
Wszystkich zainteresowanych naszą kamieniecką ziemią zapraszamy do zapoznania się z prezentacją umieszczoną poniżej.
Prezentacja_II_etap_konkursu_Kamieniec.ppsx
     
 Samorząd Uczniowski
pod opieką Alicji Walerian i Alicji Nowakowskiej

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP