Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Poniedziałek - 18 lutego 2019 Konstancji, Krystiana, Sylwany     
polski
Wyszukiwarka
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

zał.               1. Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego (§11)

zał.               2. Regulamin dyżurów nauczycieli (§16)

zał.               3. Regulamin organizacji wycieczek (§18)

zał.               4. Procedury Organizowania pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (§22, §33

zał.               5. Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną (§30)

zał.               6.  Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia – KIPU (§34)

zał.              7. Informacja o formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej (§36)

zał.               8. Regulamin Rady Rodziców (§67)

zał.               9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (§68)

zał.            10. Opis Teczki wychowawcy klasowego (§81)

zał.            11. Regulamin biblioteki (§94)

zał.            12. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (§101, §104, §105, §108, §114)

zał.            13. Procedura Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole (§119)

za               14.  Zasady rekrutacji  uczniów do szkoły

14

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP