Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Statut Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
polski
Wyszukiwarka
Załącznik nr 11 - REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Statut Przedszkola
Statut Szkoły 2015
Załącznik nr 12 - ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO STATUTU
Załącznik nr 13 - PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ SZKOLNYCH
Załącznik nr 9 - REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Załącznik nr 8 - REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załącznik nr 3 - REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Załącznik nr 10 - TECZKA WYCHOWAWCY
załącznik nr 7- INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANEJ POMOCY PSYCHOLGICZNO -PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA
Załącznik nr 1 - PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Załącznik nr 2 - REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Załącznik nr 14 - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY
Załącznik nr 5 - WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Załącznik nr 6 - KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA
Załącznik nr 4- PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

  

Załącznik nr 11

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.     Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną ,w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela biblioteki (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

2.     Wypożyczanie książek odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8/00 do 11/00.

3.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

4.     Przy zapisie zgłaszający powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

5.     Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia.

6.     W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

7.     Jednorazowa można wypożyczyć trzy woluminy.

8.     Okres wypożyczania książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekroczyć trzech tygodni.

9.     Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

10. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.;

11.  Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.

12.  Z księgozbioru podręcznego oraz Internetu można korzystać wyłącznie na miejsc (w razie potrzeby uczeń może skorzystać z biblioteki poza godz. funkcjonowania biblioteki, pod okiem pedagoga szkolnego)

13.   Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

14.  Czytelnicy zobowiązani są do ustalonych terminów wypożyczeń.

15.    Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury

16.    Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniami zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

17.    Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycje o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

18.    Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych musza zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego

19.   W przypadku zmiany miejsca szkoły lub pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP