Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Archiwum 2013/2014 Poniedziałek - 19 sierpnia 2019 Emilii, Julinana, Konstancji     
polski
Wyszukiwarka
Podsumowanie pierwszego półrocza 2013/2014 Podsumowanie klasyfikacji końcoworocznej - rok szkolny 2013/2014
Rada pedagogiczna z udziałem uczniów
Wycieczka do Szklarskiej Poręby i Karpacza
Finał konkursu „Jestem bezpieczny w domu, w szkole i na drodze”- nasza szkoła najlepsza na Dolnym Śląsku
Loteria fantowa
Dzień Matki w klasie trzeciej
Pomoc dla dzieci z hospicjum we Wrocławiu
Gminny Konkurs Ortograficzny
Finał Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
Spotkanie z księdzem misjonarzem Mariuszem Dębskim
II etap konkursu „Ojczyzny Polszczyzny” 2014
Dziękczynienie za kanonizację patrona naszej szkoły Papieża Jana Pawła II
Udział Pocztu Sztandarowego w WIELKIM KONCERCIE KRESOWYM- „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki”
Kanonizacja naszego Patrona Papieża Jana Pawła II- wspomnienie pielgrzymki
Drugi Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Udział Pocztu Sztandarowego w diecezjalnym dziękczynieniu za kanonizację patrona naszej szkoły świętego Jana Pawła II
Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
Powiatowy Finał XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
Oczekiwanie na kanonizację patrona szkoły Papieża Jana Pawła II
Międzyszkolna Mini Olimpiada Sportowa Klas Drugich
Lekcja historii- Wśród bogów na Olimpie
Udział uczniów i pracowników szkoły we mszy św. podczas wizytacji kanonicznej Ks. Bpa Ignacego Deca
Rekolekcje wielkopostne 2014
Świąteczny kiermasz wielkanocny 2014
Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem
Akcja „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”
Sprawdzian w klasie szóstej 2014
Szkolny konkurs „Ojczyzny Polszczyzny” 2014
Szkolny Etap Konkursu Wiedzy Biblijnej o Ewangelii wg św. Łukasza
XII Gminny Konkurs Recytatorski ,,Stąd nasz ród”
Spotkanie z Księdzem Biskupem Ignacym Decem
Dzień Samorządności- 2014 rok
Międzyszkolna Mini Olimpiada Sportowa Klas Trzecich
Dzień Kobiet 2014
Zawody sportowe w Złotym Stoku
Wspomnienie Pana Władysława Otfinowskiego- emerytowanego dyrektora naszej szkoły
Wicemistrzostwo powiatu w tenisie stołowym chłopców z naszej szkoły
Wycieczka do Henrykowa
Piąte miejsce w finale strefowym w tenisie stołowym chłopców naszej szkoły
Sukces naszych reprezentantek w finale gminnym „PEGAZIKA”
XIX Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK” 2014
Zbiórka zniczy w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA
Walentynki 2014
Eliminacje gminne oraz powiatowe w tenisa stołowego
PANGEA Konkurs matematyczny 2013/2014
Spotkanie Seniorów 2014
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Akcja Góra Grosza 2013
Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
Drugi próbny sprawdzian w klasie szóstej
Dzień Babci i Dziadka 2014
Świąteczny Kiermasz Bożonarodzeniowy
Jasełka i Wigilia
Mikołajki 2013
Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów
Apel Samorządu Uczniowskiego- POMÓŻMY FILIPOWI PRZYWRÓCIĆ UŚMIECH I NADZIEJĘ!
Andrzejki 2013
Udział w ogólnopolskim projekcie SZLACHETNA PACZKA
Mędzyszkolne zawody w piłkę koszykową
Udział uczniów naszej szkoły w powiatowym etapie Konkursu zDolny Ślązaczek
Życzenia dla górników z okazji Barbórki
Mecz piłki koszykowej rodzice- nauczyciele
Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Szkolny Konkurs „Moja duża i mała Ojczyzna”
Wycieczka do Ziębic na spektakl teatralny „Pan Twardowski” oraz do Muzeum Gospodarstwa Domowego
Pierwszy próbny sprawdzian w klasie szóstej w roku szkolnym 2013/2014
Powiatowy Konkurs Poezji Religijnej
Udział Pocztu Sztandarowego w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości
Lekcja w planetarium
Obchody 35. rocznicy pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Konkurs Interdyscyplinarny zDolny Ślązaczek- etap szkolny
Dzień Edukacji Narodowej 2013
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca 2013
Szkolny Konkurs Poezji Religijnej 2013
Stypendia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla najlepszych uczniów
Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów 2013
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014
 
Podsumowanie

pierwszego półrocza

2013/2014
 
"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli."
                          Jan Paweł II
 
W dniu 03.02.2014 r. odbył się apel,
na którym dyrektor szkoły Pan Arkadiusz Albrecht
wręczył tarcze WZOROWEGO UCZNIA uczniom,
którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce.
Na apelu zostały również podsumowane osiągnięcia uczniów
w różnych konkursach,które odbyły się w pierwszym semestrze.
 
UCZNIOWIE WZOROWI
 
KLASY I - III
 
Uczniowie z oceną bardzo dobrą z dydaktyki,
wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem:
 
KLASA  I
1.    Bednarz Kinga
2.    Biel Zuzanna
3.    Krawczyk Kalina
4.    Mikosz Klaudia
5.    Stuglik Hanna
6.    Szczepańska Karolina
7.    Szewczyk Ewelina
 
KLASA II
1.    Przybylska Martyna
2.    Ciborowska Jessika
 
KLASA III
1.    Janik Aleksandra
2.    Sopuch Natalia   
3.    Siwak Manuela   
4.    Myszogląd Gustaw
5.    Szymczak Weronika
6.    Staniucha Oliwia
7.    Krekora Aleksy
 
KLASY IV -VI
 
W wyniku klasyfikacji półrocznej
średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania uzyskali następujący uczniowie:
 
KLASA IV
1.    Skotnicka Ewa
2.    Tomczyk Aleksandra
3.    
Aleksy Klimczak
 
KLASA V
1.    Długosz Dawid        
2.    Nowak Jakub

 
KLASA  VI
1.     Grajek Aleksandra               
2.     Ostenda Dominika            
3.     Mazur Julia                           
4.     Glina  Julia                         
5.     Woźniak Izabela                 
6.     Jednak Łukasz                     
7.     Tomczyk Anita                      
8.     Ptak Julia                              
9.     Hnat Aleksandra   
              
     
 
 Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. Pozostałym radzimy, aby wzorując się na najlepszych, systematycznie pracowali na osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, pamiętając zawsze o słowach Patrona naszej szkoły, Papieża Jana Pawła II: „Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości."
Przypominamy także, że na koniec roku szkolnego
możemy walczyć nie tylko o odznaki wzorowego ucznia,
promocję/ ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
nagrody Dyrektora Szkoły, ale także
o stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
Zasady przyznawania tego stypendium określa UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 08 czerwca 2012 roku.
Według § 2. 1. tej uchwały stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
1) za wybitne wyniki w nauce - stypendium naukowe,
2) za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne - stypendium sportowe lub artystyczne,
3) za wzorowe zachowanie - stypendium wzorowej postawy społecznej.
2. Stypendia przyznawane są uczniom uczęszczającym do klas IV-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjów.
Według § 3. 1. uchwały stypendia naukowe mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
1) osiągają wysokie wyniki w nauce (w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości minimum 5,5),
2) są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca) lub wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim.
2. Stypendia sportowe lub artystyczne mogą być przyznane uczniom, posiadającym co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) są laureatami olimpiad lub konkursów w dziedzinach artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca) lub wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim,
2) są finalistami lub zwycięzcami, bądź uzyskali wyróżnienie i nagrody za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o charakterze międzynarodowym,
3. Stypendia za wzorowe zachowanie mogą być przyznane uczniom posiadającym wzorową ocenę zachowania oraz spełniającym jeden z niżej wymienionych warunków:
1) wykazali się 100% frekwencją w danym roku szkolnym,
2) brali czynny udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach, akcjach oraz innych spotkaniach na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.
Samorząd Uczniowski
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP