Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Archiwum 2012/2013 Wtorek - 19 lutego 2019 Bettiny, Konrada, Mirosława     
polski
Wyszukiwarka
Podsumowanie pierwszego półrocza Prezentacja naszej szkoły w TYGODNIKU KATOLICKIM NIEDZIELA
Góra Grosza 2012
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2012/2013
Spotkanie z ks. Markiem Maszkowskim
Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów 2012
Pierwsze stypendia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
Dzień Edukacji Narodowej 2012
Szkolny etap konkursu interdyscyplinarnego „zDolny Ślązaczek”
Narodowe Święto Niepodległości 2012
Wycieczka na lodowisko
Udział Pocztu Sztandarowego w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca 2012
Andrzejkowe wróżby 2012
Mikołajki 2012
Jasełka 2012
Międzyszkolne zawody w piłkę ręczną
Dyskoteka andrzejkowa 2012
Pierwszy próbny Sprawdzian w klasie szóstej
21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Drugi próbny Sprawdzian w klasie szóstej
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Akcja „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”
Od stycznia 2013 roku piątek KOLOROWYM DNIEM
Szkolny Konkurs Matematyczny
34. Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Szkolny Konkurs Przyrodniczy
Lekcja historii inna niż wszystkie
Konkurs \"Prawa człowieka\"
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
Dzień Babci i Dziadka 2013
Dzień Górnika 2012
Dyskoteka karnawałowa
Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych
Drugie miejsce Dawida Długosza w Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej
Walentynki 2013
Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
Zawody sportowe w siatkówkę - luty 2013
Międzyszkolne zawody sportowe
Zawody w tenisa stołowego
Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej 2013
Uczniowie naszej szkoły zaczynają oszczędzać w SKO
Wyjazd na mecz do Wrocławia
Dzień Kobiet 2013
Turniej piłki nożnej
Szkolny Konkurs Mitologiczny
Szkolny Konkurs Ojczyzny Polszczyzny
Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
Dzień Samorządności
Świąteczny Kiermasz Wielkanocny w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
Rekolekcje wielkopostne
Sprawdzian dla uczniów klasy szóstej
Dzień św. Patryka
Konkurs Recytatorski PEGAZIK 2013
Konkurs Recytatorski Poezji Juliana Tuwima
Pierwszy Dzień Wiosny
Konkurs „Uczę się bezpiecznie żyć”
Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dalszy sukces w ruchu drogowym uczniów naszej szkoły
Żywa lekcja historii
Gminne obchody 2. rocznicy beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II
Prezentacja spektaklu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Szkolny etap VI TURNIEJU WIEDZY O EUROPIE „PODRÓŻE PO EUROPIE”
Lekcja ekologii
Apel z okazji 2. rocznicy beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II
SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI”
Konkurs Recytatorski „Stąd nasz ród”
Występ dla rodziców - przedstawienie spektaklu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”
Ortograficzny sukces uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbk.
Czwórbój lekkoatletyczny
LEKKOATLETYCZNE IGRZYSKA DZIECI w ZĄBKOWICACH ŚL.
Udział pocztu sztandarowego naszej szkoły w Wielkim Koncercie Kresowym 2013 we Wrocławiu
Udział pocztu sztandarowego w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
Szkolny konkurs przyrodniczy 2012/2013- II semestr
Pielgrzymka na Jasną Górę 2012/2013
Konkurs matematyczny 2012/2013 - II semestr
Finał Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
Zakończenie Roku Szkolnego 2012/2013
 
 

Podsumowanie pierwszego półrocza

 

"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli."

Jan Paweł II

 
KLASY I-III
 
Uczniowie z oceną bardzo dobrą z dydaktyki,
wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem:
 

KLASA

PIERWSZA

  1. Grześków Oliwia
2. Przybylska Martyna
3. Sarzyńska Wiktoria
4. Sierant Kinga
   

KLASA

DRUGA

  1. Janik Aleksandra
2. Sopuch Natalia
3. Siwak Manuela
4. Myszogląd Gustaw
5. Szymczak Weronika
   

KLASA

TRZECIA

  1. Grębowiec Dominika
2. Skotnicka Ewa
3. Tomczyk Aleksandra
   
KLASY IV-VI 
   
W wyniku klasyfikacji półrocznej 
średnią ocen co najmniej 4,75  
oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę 
z zachowania uzyskali następujący uczniowie: 
   

KLASA

CZWARTA

1. Długosz Dawid - (średnia ocen 5,1)
2. Nowak Jakub - (średnia ocen 4,9)
3. Kwiatkowski Dominik - (średnia ocen 4,8)
 
   

KLASA

 PIĄTA

1. Grajek Aleksandra - (średnia ocen 5,4)
2. Mazur Julia - (średnia ocen 5,3)
3. Ptak Julia - (średnia ocen 5,3)
4. Woźniak Izabela - (średnia ocen 5,3)
5. Hnat Aleksandra - (średnia ocen 5,0)
6. Jednak Łukasz - (średnia ocen 5,0)
7. Glina Julia - (średnia ocen 5,0)
8. Ostenda Dominika – (średnia ocen 4,9)
9. Tomczyk Anita - (średnia ocen 4,8)
 
   

KLASA

SZÓSTA

1. Chmielewska Milena - (średnia ocen 5,11)
2. Szkrabko Paweł - (średnia ocen 5,11)
3. Pastuszka Dominika - (średnia ocen 5,11)
 
 
 
 
Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów. Pozostałym radzimy, aby wzorując się na najlepszych, systematycznie pracowali na osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, pamiętając zawsze o słowach Patrona naszej szkoły, Papieża Jana Pawła II: „Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości."
 
Przypominamy także, że na koniec roku szkolnego
możemy walczyć nie tylko o odznaki wzorowego ucznia,
promocję/ ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
nagrody Dyrektora Szkoły, ale także
o stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
 
Zasady przyznawania tego stypendium określa UCHWAŁA NR XVIII/102/2012 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 08 czerwca 2012 roku.
Według § 2. 1. tej uchwały stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
1) za wybitne wyniki w nauce - stypendium naukowe,
2) za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne - stypendium sportowe lub artystyczne,
3) za wzorowe zachowanie - stypendium wzorowej postawy społecznej.
2. Stypendia przyznawane są uczniom uczęszczającym do klas IV-VI szkół podstawowych oraz do klas I-III gimnazjów.
Według § 3. 1. uchwały stypendia naukowe mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
1) osiągają wysokie wyniki w nauce (w roku szkolnym, którego wniosek dotyczy, uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości minimum 5,5),
2) są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca) lub wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim.
2. Stypendia sportowe lub artystyczne mogą być przyznane uczniom, posiadającym co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) są laureatami olimpiad lub konkursów w dziedzinach artystycznych lub zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (od I do III miejsca) lub wojewódzkim (od I do VI miejsca) lub ogólnopolskim,
2) są finalistami lub zwycięzcami, bądź uzyskali wyróżnienie i nagrody za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o charakterze międzynarodowym,
3. Stypendia za wzorowe zachowanie mogą być przyznane uczniom posiadającym wzorową ocenę zachowania oraz spełniającym jeden z niżej wymienionych warunków:
1) wykazali się 100% frekwencją w danym roku szkolnym,
2) brali czynny udział w organizowanych przez szkołę uroczystościach, akcjach oraz innych spotkaniach na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Samorząd Uczniowski

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP