Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Archiwum 2010/2011-2011/2012 Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
polski
Wyszukiwarka
Dzień Ziemi 2011 Podsumowanie pierwszego półrocza
Oczekiwanie na beatyfikację Jana Pawła II
Wycieczka do Książa
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
91. Rocznica Urodzin Patrona Szkoły
Dzień Dziecka
Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2010/2011
Dziekuję Ci mamo
Pomoc dla dzieci z Bogatyni
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Szkolny Konkurs Poezji Religijnej
Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów
Szkolny Konkurs Recytatorski \"Pegazik\"
Spotkanie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei
32. Rocznica Wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Rozpoczęcie Roku Szkonego 2010/2011
Konkurs recytatorski \"Stąd nasz ród\"
Pasowanie na czytelnika
Akcja „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”
Zabawa Karnawałowa 2011
Narodowe Święto Niepodległości 2010
Jasełka i spotkania wigilijne w klasach
Mikołajki w naszej szkole
Dzień Kobiet 2011
Pierwszy Dzień Wiosny
Konkurs \'\'Tu była Marianna Orańska
Sprawdzian dla uczniów klasy szóstej
Rekolekcje Wielkopostne
6. Rocznica Śmierci Papieża Jana Pawła II
Udział w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Powiatowy Konkurs Recytatorski PEGAZIK
Finał Wojewódzki XVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK
 
Dzień Ziemi 2011
 
,,Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.”

Błogosławiony Jan Paweł II

 
Obchody Dnia Ziemi mają swój początek w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku narastało społeczne niezadowolenie z masowej degradacji środowiska wynikającej z  rozwoju gospodarczego. 22 kwietna 1970 r. w Waszyngtonie zebrało się około 200 tys. ludzi z transparentami „Każdy dzień to dzień Ziemi”, manifestując w ten sposób troskę o stan naszego globu. Dwadzieścia lat później, w 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony był już w wielu krajach świata. Miliony ludzi brało udział w przemarszach, demonstracjach i manifestacjach oraz w konkretnych akcjach na rzecz ochrony środowiska.
Nasza szkoła prowadzi systematyczną edukację ekologiczną w nauczaniu i wychowaniu już od wielu lat. Organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia, których celem jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania przyrodą, zapoznanie z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny na świecie, uświadomienie wszystkim konieczności dbałości o otaczającą nas przyrodę, a także zachęcanie do postaw i zachowań przyjaznych środowisku.
Dzień Ziemi na stałe jest wpisany do kalendarza uroczystości szkolnych. W tym roku szkolnym przebiegał pod hasłem „Śmieci mniej, ziemi lżej”. Przeprowadziliśmy zbiórkę puszek po różnego rodzaju napojach. Akcja miała formę konkursu, w którym wzięły udział wszystkie klasy. Celem konkursu było upowszechnienie wśród nas postaw ekologicznych poprzez uświadomienie konieczności i słuszności zbierania surowców wtórnych w celu poddania ich recyklingowi.
Udało nam się zebrać prawie 44 kg puszek, za które otrzymaliśmy w punkcie skupu 140 zł 48 gr. Pozyskane pieniądze zostały przekazane poszczególnym klasom i zostaną przeznaczone na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
 I miejsce – klasa I
II miejsce – klasa III
III miejsce – klasa II
Wszyscy byliśmy zaskoczeni zarówno tym, ze wokół nas jest tak dużo puszek - śmieci, które można po prostu sprzedać, jak i sporą kwotą pieniędzy, które za te puszki uzyskaliśmy. Wierzymy, że każdy z nas będzie teraz jeszcze bardziej dbał o najbliższe otoczenie poprzez segregowanie, zbieranie i przekazywanie puszek do odzysku. Po udanej akcji postanowiliśmy, że będziemy w każdym roku szkolnym przeprowadzać akcję zbiórki puszek po napojach. Jeżeli będziemy pamiętać o systematycznym gromadzeniu tych odpadów, to na pewno wypracujemy z takiej akcji sporą kwotę pieniędzy, które z pewnością każdej klasie się przydadzą.
Szczególne podziękowania składamy rodzicom: pani W. Szkrabko, pani J. Tadeuszów i pani M. Grębowiec za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji.

Samorząd Uczniowski

     
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP