Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Archiwum 2010/2011-2011/2012 Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy     
polski
Wyszukiwarka
Oczekiwanie na beatyfikację Jana Pawła II Podsumowanie pierwszego półrocza
Wycieczka do Książa
Dzień Ziemi 2011
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
91. Rocznica Urodzin Patrona Szkoły
Dzień Dziecka
Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2010/2011
Dziekuję Ci mamo
Pomoc dla dzieci z Bogatyni
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Szkolny Konkurs Poezji Religijnej
Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów
Szkolny Konkurs Recytatorski \"Pegazik\"
Spotkanie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei
32. Rocznica Wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Rozpoczęcie Roku Szkonego 2010/2011
Konkurs recytatorski \"Stąd nasz ród\"
Pasowanie na czytelnika
Akcja „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli”
Zabawa Karnawałowa 2011
Narodowe Święto Niepodległości 2010
Jasełka i spotkania wigilijne w klasach
Mikołajki w naszej szkole
Dzień Kobiet 2011
Pierwszy Dzień Wiosny
Konkurs \'\'Tu była Marianna Orańska
Sprawdzian dla uczniów klasy szóstej
Rekolekcje Wielkopostne
6. Rocznica Śmierci Papieża Jana Pawła II
Udział w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Powiatowy Konkurs Recytatorski PEGAZIK
Finał Wojewódzki XVI Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK
 
Oczekiwanie na beatyfikację Jana Pawła II
 
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.

Jan Paweł II

W naszej szkole miesiąc kwiecień w 2011 roku był poświęcony na duchowe przygotowania do dnia beatyfikacji Patrona, Papieża Jana Pawła II. Wszyscy uczniowie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Dziękujemy za Twoją świętość Janie Pawle II”, którego realizacja była wyrazem pamięci o Wielkim Polaku oraz podziękowaniem Bogu za dar Jego pontyfikatu i beatyfikację. Czas oczekiwania na dzień 1 maja 2011 r., czyli na dzień beatyfikacji Patrona naszej szkoły, był dla nas czasem niezwykłych wzruszeń  i wspomnień. Przypomnieliśmy sobie najważniejsze dokonania Papieża, potwierdzające Jego wielkość i świętość. Wspólnie przeżywaliśmy radość i dumę  z faktu, że Patron naszej szkoły będzie błogosławiony.
W ramach realizacji projektu zostały wykonane następujące zadania:
-   Uczniowie klas: czwartej, piątej i szóstej pod opieką siostry K. Fabickiej, pani A. Walerian i pani T. Gembary przygotowali montaż słowno – muzyczny oraz prezentację multimedialną „Wspomnienia o Ojcu Świętym”.
-   Członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką  pani A. Walerian opracowali gazetkę „Patron naszej szkoły Papież Jan Paweł II – przyjaciel Boga i orędownik naszych spraw”.
-   Uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą panią K. Śleziak opracowali gazetkę „Jan Paweł II przyjacielem dzieci” oraz plakat „Jan Paweł II wśród dzieci”.
-  Uczniowie klasy drugiej wspólnie z wychowawcą panią K. Kotrą wykonali gazetkę i wystawę pod hasłem: „Jan Paweł II obywatelem świata”.
-  Uczniowie klasy trzeciej pod opieką wychowawcy pani B. Nowaczek opracowali gazetkę „Pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny” oraz albumy „Jan Paweł II w oczach dzieci”.
-  Uczniowie klasy czwartej wraz z wychowawcą panią T. Gembarą opracowali gazetki: „Dzieciństwo i młodość Jana Pawła II”, „Karol Wojtyła sportowcem”.
-  Uczniowie klasy piątej wspólnie z wychowawcą panią A. Plejewską  opracowali gazetkę przedstawiającą zamach na Placu św. Piotra.
-  Uczniowie klasy szóstej pod opieką wychowawcy pani D. Szymczak wykonali gazetki na temat poezji Jana Pawła II.

 Z inicjatywy siostry K. Fabickiej okres poprzedzający beatyfikację był wypełniony katechezami i spotkaniami Eucharystycznego Ruchu Młodych o tematyce papieskiej na których omawiane były zagadnienia z nauczania Jana Pawła II kierowanego do dzieci i młodzieży, jak również przybliżające jego wędrówkę ku świętości w różnorodnych wymiarach życia i posługiwania, jak np. Papież, który umiłował Eucharystię, Papież, który umiłował Matkę Najświętszą, człowiek, który z godnością przeżywa cierpienie, przebacza i uczy przebaczać, człowiek, który zawierza świat Miłosierdziu Bożemu, człowiek modlitwy, entuzjastyczny pielgrzym,  miłośnik przyrody.
-  Wszyscy uczniowie pod opieką wychowawców, siostry zakonnej, opiekuna Samorządu Uczniowskiego i nauczyciela muzyki trenowali śpiewanie ulubionej pieśni Jana Pawła II – „Barki” oraz pieśni „Dziękczynienienie za Jana Pawła II” i „Taki duży taki mały”.
-   Odbyły się modlitewne spotkania przy pomniku Papieża Jana Pawła II, które były również okazją do rozważań poświęconych Janowi Pawłowi II.
-   18 kwietnia 2011 r. cała społeczność szkolna wraz z wójtem naszej gminy panem Marcinem Czerniecem, Przewodniczącym Rady Gminy panem Dominikiem Krekorą, radnymi, przedstawicielami Rady Sołeckiej i Straży Pożarnej, dyrektorami, nauczycielami i uczniami kamienieckich szkół oraz licznymi mieszkańcami, uczestniczyła w kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej we Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację, której przewodniczył  ks. proboszcz Wojciech Jasiński.
Po mszy św. uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem siostry K. Fabickiej, pani A. Walerian i pani T. Gembary przedstawili montaż słowno- muzyczny, podczas którego wierszem i piosenką przypomnieli naukę Jana Pawła II oraz dali wyraz swej pamięci i oddania Wielkiemu Patronowi szkoły.
Po wspólnym odśpiewaniu ulubionej pieśni papieża – „Barki” – uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod pomnikiem Jana Pawła II na modlitwie różańcowej, która była kolejnym wyrazem dziękczynienia  za  beatyfikację Jana Pawła II. Po modlitwie delegacje władz samorządowych, szkół, zakładów pracy, przedsiębiorców, organizacji i mieszkańcy składali kwiaty i zapalali znicze przy pomniku papieża.
Ostatnim akcentem uroczystości było puszczanie (pod profesjonalnym nadzorem przedstawicieli naszej Ochotniczej Straży Pożarnej) „światełek do nieba” za pomocą lampionów.
Uroczystość wprowadziła wszystkich zgromadzonych w radosny nastrój dnia beatyfikacji.  Dla wszystkich był to bardzo wzruszający dzień wspomnień o Wielkim Polaku, który był i jest dla nas duchowym przewodnikiem, uczył nas jak kochać życie, ludzi, dał nam przykład znoszenia cierpienia, umierania.

 Samorząd Uczniowski

 

 
 
     
     
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP