Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Dokumenty wewnątrzszkolne Środa - 19 grudnia 2018 Beniaminy, Dariusza, Gabrieli     
polski
Wyszukiwarka
 Rok_szkolny_2015_2016  
Koncepcja Pracy Szkoły na rok szkolny 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/2015
Plan_nadzoru_pedagogicznego_2014_2015
Konkursy_dla_uczniów_2014_2015
Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II 2014/2015
Szkolny zestaw programów nauczania 2014/2015
Raport z ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2013/2014
Plan Pracy Szkoły 2013/2014
Zasady rekrutacji uczniów do szkoły
Plan pracy zespołu przedmiotowego 2013/2014
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w 2011/2012
Harmonogram działań wychowawczych na rok szkolny 2012/2013
Plan pracy zespołu przedmiotowego klas IV-VI
Plan nadzoru pedagogicznego 2012/2013
Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego
Kontrola z nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2011/2012
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ2011/2012 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012-Uczniowie są aktywni
Raport z ewaluacji wewnętrznej UPOWSZECHNIANIE WŚRÓD UCZNIÓW I RODZICÓW DZIAŁAŃ SZKOŁY SŁUŻĄCYCH WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze Procesy zachodzące w szkole, obejmującym wymaganie Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany (rok szkolny 2012/2013)
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY rok szkolny 2012/2013
Program rozwoju Szkoły Podstawowej nr 2 na lata 2008- 2013

 

 

 

 

 

 

koncepcja pracy
szkoły podstawowej nr
2
im. papieża jana pawła ii

w kamieńcu ząbkowickim

na rok szkolny 2013/2014

 

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

 

 z dnia 7 października 2009 roku

 

w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.).

 

 

 

1.      Opracowano na zebraniu Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli rodziców z dnia 02.09.2013 r.

2.      Zapoznano Radę Rodziców dnia 10.09.2013 r.

3.      Przyjęto do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 12.09.2013 r.

 

 

 

Wymagania                z załącznika rozporządzenia

Zadania

Termin realizacji

zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

Ewaluacja

Odpowiedzialny

Termin

Rodzice są partnerami szkoły.

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

 

na bieżąco

Nauczyciele, Rodzice

Zespół ewaluacyjny

(K. Kotra.

G. Czachor,

P. Karkowski)

Cały rok szkolny

W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

 

na bieżąco

Nauczyciele, Rodzice

Zespół ewaluacyjny

( W. Fleszar,

T. Gembara,

M. Buczko,

A. Nowakowska)

Cały rok szkolny

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

W szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły.

na bieżąco

Nauczyciele, Rodzice

Zespół ewaluacyjny

( B. Nowaczek, A. Walerian,

s. K. Fabicka,

 D. Szymczak)

Cały rok szkolny

 

 

 

…………………………………………….

(pieczątka, podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP