Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Publikacje Czwartek - 22 sierpnia 2019 Cezarego, Marii, Zygfryda     
polski
Wyszukiwarka
Scenariusz Obchodów 31. Rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym
DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA- Nauczyciel XXI wieku
Syndrom wypalenia zawodowego
Pomiar dydaktyczny i działania naprawcze dla prawidłowej realizacji obowiązujących w poszczególnych klasach podstaw programowych.
Metody poznawania uczniów i zespołów klasowych
Konspekt zajęć koła matematyczno - przyrodniczego
Zmartwychwstanie-przejście do innego życia
Rada Szkoleniowa
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Scenariusz Uroczystości Obchodów Rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Sprawdzian z zakresu sakramentu pokuty
Praca z uczniem słabym i zdolnym
Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów
Wychowawcza Rola Rodziny
 
SCENARIUSZ OBCHODÓW 31. ROCZNICY WYBORU
KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA w dniu 16.10.2009 r.
 

Motto uroczystości:

 

„Być wolnym to nie znaczy czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę. Być wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia i czynić to, co jest prawdziwym dobrem, to być człowiekiem dla drugich.”

   Jan Paweł II  
List do młodych całego świata, Parati semper (1985)

 

Cele uroczystości:

 
• Oddanie czci Papieżowi Janowi Pawłowi II.
• Wspólne modlitwy za Papieża.
• Przypomnienie drogi Karola Wojtyły do Stolicy Apostolskiej.
• Przybliżenie nauczania Jana Pawła II na temat wolności.
• Przypomnienie wypowiedzi Ojca Świętego, wskazujących na istotne wartości w życiu człowieka, ukazanie nadziei jaką Ojciec Święty pokłada w modlitwie oraz w poszanowaniu praw i godności każdego człowieka.
• Integracja środowiska lokalnego.
 
Przebieg uroczystości:
 
I.  UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów, nauczycieli i uczniów kamienieckich szkół, przedstawicieli Straży Pożarnej, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, zakładów pracy.
 
II. MODLITWA RÓŻAŃCOWA  - podziękowanie za pontyfikat Papieża Jana Pawła II.
 
III. WYSTĘP  UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA  II W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM.
Prowadząca:
Serdecznie witam wszystkich na uroczystości z okazji trzydziestej pierwszej rocznicy wyboru naszego Wielkiego Polaka, Karola Wojtyły, na papieża. Chcemy wspólnie złożyć hołd jednemu z największych ludzi przełomu XX i XXI wieku, który zarówno za życia, jak i po śmierci, spotyka się na całym świecie z szacunkiem, czcią i uznaniem.

Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie życiową drogę polskiego papieża, Papieża Jana Pawła II, naszego kochanego Ojca Świętego, dzisiaj Sługę Bożego, który, jak wierzymy, należy już do grona Świętych w niebie.
Był niezwykłym Człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat, zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów.

Zapraszam na montaż słowno – muzyczny „Jan Paweł II – Papież Wolności”.

 

IV. PIEŚŃ „NIE LĘKAJCIE SIĘ” W WYKONANIU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA  II W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM.

 

V. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA „DROGA KAROLA WOJTYŁY DO STOLICY APOSTOLSKIEJ”.

Prowadząca:
Trzydzieści jeden lat temu, większość zebranych na placu przed Bazyliką Świętego Piotra w Watykanie zastanawiała się:                                 
  -   Kim jest nowy papież ?  Ktoś mówił:                                                                          
  -   "To Polak. Wojtyła!". Dookoła rozchodziła się wieść: - "Papież jest Polakiem!". - "To obcokrajowiec - wołał tłum. -  Jak będzie mówił?  - W jakim języku zwróci się do wiernych?  -  Zastanawiały się tłumy ludzi.
Wszyscy czekali z niecierpliwością na pierwsze słowa nowego papieża.
Ukazał się wreszcie kardynał Wojtyła.
Jedna…., dwie…. minuty i…. tak niewiele słów…, a cały tłum został już podbity. 
Zebrani usłyszeli poprawny język włoski, głos mocny, a przede wszystkim to, że papież przypomniał Madonnę -  im, mieszkańcom Rzymu, którzy właśnie Matkę Bożą ogłosili patronką miasta.
W swoim pierwszym orędziu Papież - Polak powiedział:
"Jeszcze przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawła Pierwszego, a oto Najdostojniejsi Kardynałowie już powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego …. , lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej.
Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie.

Dzisiaj, w 31 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, przypomnijmy sobie jeszcze raz obrazy z jego życia zawarte w prezentacji multimedialnej „Droga Karola Wojtyły do Stolicy Apostolskiej”.
Są bowiem w życiu człowieka takie chwile, które chciałby zatrzymać, aby trwały wiecznie, których wspomnienia należy przekazać następnym pokoleniom.

 

VI. WSPÓLNY ŚPIEW  ULUBIONEJ PIEŚNI OJCA ŚWIĘTEGO,  „BARKI”.

 

VII. WSPÓLNY ŚPIEW APELU JASNOGÓRSKIEGO.

Prowadząca:
Wiele powiedziano słów o polskim Papieżu, obszernie opisano i udokumentowano Jego pontyfikat.
 My przypomnieliśmy dzisiaj bardzo niewiele,
 ale jak mówił Papież
„ …. niech to na dzisiaj wystarczy!”

I pamiętajmy, że Ojciec Święty prosił:
„ ...Nie zostawiajcie mnie samego!
 Bądźcie ze mną!
Na Jasnej Górze i wszędzie!
Módlcie się!”

Módlmy się więc wszyscy słowami Apelu Jasnogórskiego.

 

VIII. MODLITWA W INTENCJI RYCHŁEJ BEATYFIKACJI PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

Prowadząca:
Dobiega końca nasza wspólna pielgrzymka z Janem Pawłem II.
Proszę księdza proboszcza o modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji naszego papieża.
 

XI. SKŁADANIE KWIATÓW, ZAPALANIE ZNICZY PRZEZ DELEGACJE WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, SZKÓŁ, ZAKŁADÓW PRACY, PRZEDSIĘBIORCÓW, ORGANIZACJI I MIESZKAŃCÓW  PRZY POMNIKU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

Prowadząca:
Kończąc dzisiejszą uroczystość, zapraszam do złożenia kwiatów, zapalenia zniczy i cichej modlitwy przy pomniku Papieża Jana Pawła II.
 
 W scenariuszu wykorzystano:
-   Opracowania ks. Jana Ożóg SJ, umieszczone na
http://mateusz.pl/jpII/habemusp/hpapam1.htm, zawierające pierwsze orędzie Jana Pawła II, fragmenty zapisów kronikarskich z "Munchener Katholische Kirchenzeitung" i "L'Osservatore della Domenica" z 29 października 1978 roku oraz relacje Josepha Limage, specjalnego wysłannika "Informations Catholiques Internationales" i relacje Brunona Tucciego, specjalnego wysłannika "Corriere della sera" z dnia wyboru Karola Wojtyły na papieża.
-   Fragmenty wystąpień Jana Pawła II z homilii wygłoszonej 22 października 1978 r podczas Mszy św. inaugurującej Pontyfikat oraz z pierwszej audiencji generalnej dla Polaków, która odbyła się 23 października 1978 r.
-   Fragmenty „Listu do młodych całego świata” Jana Pawła II z 1985 r.
 

Opracowanie: s. Monika Głąb, Barbara Nowaczek, Małgorzata Wilk, Alicja Walerian

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP