Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Publikacje Czwartek - 22 sierpnia 2019 Cezarego, Marii, Zygfryda     
polski
Wyszukiwarka
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym
DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA- Nauczyciel XXI wieku
Syndrom wypalenia zawodowego
Pomiar dydaktyczny i działania naprawcze dla prawidłowej realizacji obowiązujących w poszczególnych klasach podstaw programowych.
Metody poznawania uczniów i zespołów klasowych
Konspekt zajęć koła matematyczno - przyrodniczego
Zmartwychwstanie-przejście do innego życia
Rada Szkoleniowa
Scenariusz Obchodów 31. Rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Scenariusz Uroczystości Obchodów Rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Sprawdzian z zakresu sakramentu pokuty
Praca z uczniem słabym i zdolnym
Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów
Wychowawcza Rola Rodziny
Jak nauczyć dziecko, aby było bezpieczne w Internecie?

Internet może być dla dzieci doskonałym miejscem do nauki, rozrywki, rozmów z przyjaciółmi
oraz do odpoczynku i rozwijania zainteresowań. Jednak, podobnie jak w prawdziwym świecie,
również w Internecie na dzieci mogą czyhać różne zagrożenia. Tak jak troszczymy się
o bezpieczeństwo dzieci w świecie rzeczywistym, musimy również troszczyć się o ich
bezpieczeństwo w świecie wirtualnym.
Zanim pozwoli się dziecku korzystać z Internetu bez nadzoru, należy uzgodnić z nim zestaw
zasad, których powinno przestrzegać.
Ciekawe porady dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci można znaleźć na stronie internetowej
www.microsoft.com/poland/athome/security/children/default.mspx.
Zapoznanie się z prezentowanymi na tej stronie artykułami i krótkim filmem pozwoli zwiększyć
bezpieczeństwo dziecka korzystającego z Internetu.

Bez względu na to, czy dzieci dopiero zaczynają korzystać z Internetu, czy są zaawansowanymi
użytkownikami, można pokierować ich sposobem korzystania z sieci w miarę ich dorastania
i dojrzewania.
Obecnie najszybciej rosnącą grupą użytkowników Internetu są dzieci w wieku przedszkolnym.
Chociaż dzieci w tym wieku korzystają z Internetu w ograniczonym zakresie, obrazy i dźwięki
dostępne w sieci mogą wpływać na ich wyobraźnię i wzbogacać doświadczenia.
W przypadku kilkuletnich dzieci rodzice odgrywają istotną rolę w nauczaniu bezpiecznego korzystania
z Internetu i bezpośrednim nadzorowaniu reakcji dzieci na zawartość internetowych witryn.
Dlatego najlepiej ustawić komputer z dostępem do Internetu w takim miejscu, gdzie można łatwo
nadzorować poczynania dziecka. Należy pamiętać o ochronie dzieci przed wyskakującymi napastliwymi
reklamami, korzystając z odpowiedniego oprogramowania. Od samego początku należy uczyć dzieci,
czym jest prywatność oraz że w Internecie nie wolno ujawniać żadnych informacji osobistych.
Dzieci w wieku przedszkolnym nie powinny korzystać z wiadomości błyskawicznych, poczty elektronicznej,
pokojów rozmów czy forów dyskusyjnych.
Dzieci w wieku 7 – 8 lat podczas korzystania z Internetu mogą próbować odwiedzać witryny
lub pokoje rozmów, których nie zaaprobowaliby rodzice.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, nawet jeżeli nie mają dużego doświadczenia w korzystaniu z Internetu,
mogą wiele usłyszeć o jego zasobach podczas kontaktów z kolegami i koleżankami. Nic więc dziwnego,
że chcą sprawdzić, co mogą znaleźć w sieci. Dzieci w tym wieku korzystają z Internetu dla nauki
oraz dla rozrywki. Aktywnie korzystają z wyszukiwarek, aby odnaleźć w Internecie interesujące
ich informacje. Pobierają muzykę, korzystają z poczty elektronicznej, grają w gry internetowe,
głosują na ulubione gwiazdy w witrynach dla fanów. Ich ulubioną formą komunikowania się
z przyjaciółmi jest korzystanie z wiadomości błyskawicznych. Większość nastolatków ma już za sobą
wizyty w pokojach rozmów, wielu uczestniczyło w rozmowach z osobami dorosłymi (a więc być może było
narażonych na molestowanie seksualne), wielu przekraczało prawdopodobnie dozwolone granice,
poszukując grubiańskiego humoru, krwi, hazardu lub witryn przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych.

Oto kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę, pozwalając dzieciom korzystać z Internetu:

Sporządzić wraz z dziećmi domowy regulamin korzystania z Internetu. Należy w nim określić rodzaj
witryn, których dzieci nie mogą przeglądać, godziny, w jakich mogą korzystać z Internetu oraz zasady
komunikacji internetowej, obejmujące korzystanie z pokojów rozmów.

Ustawić komputery z dostępem do Internetu w ogólnodostępnym miejscu, a nie w pokojach dzieci.

Korzystać z Internetu wraz z dziećmi oraz zachęcać dzieci do opowiadania o swoich doświadczeniach
związanych z Internetem.

Nauczyć dzieci ufać swojej intuicji. Jeśli w Internecie jest coś, co wywołuje ich niepokój lub poczucie
zagrożenia, powinny powiedzieć o tym rodzicom.

Rozmawiać z dziećmi o tym, jakie pokoje rozmów i fora dyskusyjne odwiedzają i z kim tam rozmawiają.
Zachęcać je do korzystania z monitorowanych pokojów rozmów w renomowanych witrynach dla dzieci
i nalegać, aby nie opuszczały publicznych obszarów tych pokojów.

Jeśli dzieci odwiedzają pokoje rozmów, korzystają z komunikatorów do przesyłania wiadomości
błyskawicznych, gier internetowych lub wykonują w Internecie inne czynności wymagające
zalogowania się w celu identyfikacji użytkownika, należy im pomóc wybrać odpowiednią nazwę
i dopilnować, aby nie zdradzała ona żadnych informacji osobistych o dziecku.
Dzieci muszą przestrzegać zasady, że nigdy nie wolno podawać adresu,
numeru telefonu ani innych informacji osobistych, takich jak nazwa szkoły czy miejsce zabaw.

Rozmawiać z dziećmi o ich internetowych znajomych i zajęciach tak jak rozmawia się
o innych zajęciach czy znajomych i upewnić się, że nie rozmawiają z nieznajomymi.
Nalegać na posiadanie dostępu do kont poczty elektronicznej i wiadomości błyskawicznych dzieci.

Nauczyć dzieci, że nie powinny uczestniczyć w konkursach internetowych.

Zakazać dzieciom spotykania się z osobami poznanymi w Internecie i wyjaśnić, że internetowi
przyjaciele nie zawsze są tymi, za których się podają.

Zapoznać się z witrynami, które dzieci często odwiedzają i upewnić się, że nie odwiedzają witryn
z obraźliwymi treściami i nie wysyłają informacji osobistych lub swoich zdjęć.

Nauczyć dzieci, że nie wszystko, co przeczytają lub zobaczą w Internecie, jest prawdą.

Nauczyć dzieci, że różnica między dobrem a złem jest taka sama w Internecie,
jak w prawdziwym świecie.

Omówić z dziećmi zjawisko hazardu internetowego oraz zagrożenia, jakie ze sobą niesie.

Rozmawiać z dziećmi o pornografii w Internecie.

Zabronić dzieciom samodzielnego zawierania transakcji finansowych w Internecie, np. zamówienie,
kupno lub sprzedaż jakiegoś przedmiotu.

Wymagać od dzieci, aby przestrzegały praw własności innych internautów oraz uświadomić im,
że nielegalne kopiowanie i udostępnianie efektów pracy innych ludzi — tekstów, obrazów, ilustracji,
muzyki, gier wideo i innych programów — to kradzież praw autorskich i złamanie prawa.

Nauczyć dzieci, jak okazywać szacunek innym internautom oraz dopilnować, aby dzieci przestrzegały
zasad dobrego wychowania korzystając z komputera. Rozmawiać z dziećmi o odpowiedzialnym,
etycznym zachowaniu w Internecie. Dzieci nie powinny używać Internetu do rozsiewania plotek,
tyranizowania lub grożenia innym.

Zachęcać dzieci do korzystania z Witryny MSN Kidz, w której znajduje się wiele przyjaznych
dla dziecka narzędzi do przeszukiwania sieci i która jest przeznaczona specjalnie dla dzieci
w wieku 8-13 lat.

Korzystać z nowoczesnego oprogramowania do kontrolowania aktywności dziecka w Internecie,
pamiętając, że może ono jedynie uzupełniać, a nie zastępować nadzór rodzicielski.
Funkcja kontroli rodzicielskiej pozwala zablokować dostęp do nieodpowiednich witryn,
monitorować odwiedzane przez dzieci witryny i sprawdzać, co dzieci tam robią.


Przykładowa umowa dotycząca korzystania z Internetu

Obiecuję:
• Porozmawiać z rodzicami o zasadach korzystania z Internetu, określających, jakie miejsca mogę
odwiedzać, co mogę robić, kiedy i jak długo mogę korzystać z Internetu ( ...... minut lub ...... godzin).
• Bez zgody rodziców nigdy nie podawać informacji osobistych, takich jak adres domowy,
numer telefonu, miejsce pracy i telefon do pracy rodziców, numery kart kredytowych lub nazwa
i adres mojej szkoły.
• Zawsze natychmiast informować rodziców, jeśli zobaczę lub otrzymam przez Internet coś,
co mnie zaniepokoi lub przestraszy. Dotyczy to wiadomości e-mail, witryn sieci Web lub jakiejkolwiek
korespondencji z internetowymi znajomymi.
• Nie zgadzać się bez zgody rodziców na spotkania z osobami poznanymi w Internecie.
• Nie wysyłać bez zgody rodziców swoich zdjęć lub zdjęć innych członków rodziny przez Internet
lub zwykłą pocztą.
• Nigdy nie udostępniać moich haseł internetowych nikomu (nawet przyjaciołom) poza moimi rodzicami.
• Przestrzegać etykiety w Internecie i nie robić nic, co mogłoby skrzywdzić lub zdenerwować innych,
albo stanowić naruszenie prawa.
• Nie pobierać, nie instalować i nie kopiować programów z dysków lub z Internetu bez odpowiedniego
zezwolenia.
• Bez zgody rodziców nie robić w Internecie nic, co wiąże się z wydawaniem pieniędzy.
• Ujawnić rodzicom moją nazwę użytkownika Internetu i pseudonimy używane w pokojach rozmów.
Są to następujące pseudonimy: ……………………………...................
Imię i nazwisko (dziecko) ………………. Data ……………………….
Rodzic lub opiekun ……………………... Data ……………………….

Opracowanie: Alicja Walerian
na podstawie www.microsoft.com/poland/athome/security/children/default.mspx


 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP