Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Publikacje Czwartek - 22 sierpnia 2019 Cezarego, Marii, Zygfryda     
polski
Wyszukiwarka
Sprawdzian z zakresu sakramentu pokuty Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkolnym
DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA- Nauczyciel XXI wieku
Syndrom wypalenia zawodowego
Pomiar dydaktyczny i działania naprawcze dla prawidłowej realizacji obowiązujących w poszczególnych klasach podstaw programowych.
Metody poznawania uczniów i zespołów klasowych
Konspekt zajęć koła matematyczno - przyrodniczego
Zmartwychwstanie-przejście do innego życia
Rada Szkoleniowa
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Scenariusz Obchodów 31. Rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Papieża
Scenariusz Uroczystości Obchodów Rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II
Praca z uczniem słabym i zdolnym
Ocenianie - podstawy prawne, funkcja oceny, sposoby oceniania uczniów
Wychowawcza Rola Rodziny
Sprawdzian wiadomości z zakresu sakramentu pokuty dla kl . II1.  

1.    Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

W dniu Zmartwychwstania Pan Jezus ukazał się swoim ……………………. Powiedział do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im ………………….., a którym zatrzymacie są im …………………….” ( J 20,23 ). W ten sposób Apostołowie otrzymali władzę odpuszczania …………………….w imię…………………      …………….. Ta władza przeszła od Apostołów na ……………………..

odpuszczone,      grzechów,     Pana Jezusa,      zatrzymane,     Apostołom,    kapłanów

2.    Uporządkuj czynności, jakie masz wykonać przyjmując Sakrament pokuty:

 •    Żal za grzechy  i mocne postanowienie poprawy
 •    Rachunek sumienia
 •    Zadośćuczynienie  Bogu i bliźnim
 •    Szczera spowiedź


3. Wpisz obok   

a) inaczej sakrament pokuty     /   /   /   /   /   /   /   /   /
b) wierzę w grzechów    /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /
c) po spowiedzi odprawiam zadaną   /   /   /   /   /   /   /

4.    Uzupełnij  zdanie wyrazami.

Żałować trzeba za …………………… grzechy.

  niektóre   ,   lekkie   , wszystkie

5.    Zaznacz właściwą odpowiedź:
 
a) Dawid dostał jedynkę i:

   
 •     żałował, że chodzi do tej klasy;
 •     żałował, że ma niedobrą panią
 •     żałował, że się nie nauczył i przez swoje lenistwo obraził Pana Boga.

 b) Witek poszedł do spowiedzi i nie wyznał jednego grzechu ciężkiego, bo się wstydził:
 •    spowiedź jest dobra
 •    spowiedź jest nieważna
 •    spowiedź jest ważna, ale przy następnej spowiedzi wyzna ten grzech

          c) Jurek ukradł koledze pióro. Co powinien zrobić?
 •     wyspowiadać się
 •     oddać
 •     wyspowiadać się i oddać

6.    Połącz wyrazy z lewej strony z odpowiednimi wyrazami z prawej strony.
       

Zadośćuczynienie Bogu                           odprawić zadaną  pokutę
                                                                 oddać skradzioną rzecz
                                                                 pomodlić się
                                                                 przeprosić rodziców
Zadośćuczynienie bliźnim
Opracowała
s. Henryka Chumańska
 


 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP