Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Samorząd Uczniowski Poniedziałek - 18 lutego 2019 Konstancji, Krystiana, Sylwany     
polski
Wyszukiwarka
 Działalność Samorządu Uczniowskiego    Ogłoszenia Samorządu Uczniowskiego  
Prawa dziecka Kalendarz uroczystości i imprez na rok szkolny 2015/ 2016
Przedstawiciele i plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Projekt edukacyjny: PAMIĘTAMY O SWOICH KORZENIACH
Hymn szkoły

Prawa Dziecka


 

PRAWO DO WYPOWIEDZI
Oznacza, że w ważnych sprawach ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę.

 

PRAWO  DO NAUKI
Oznacza, że możesz uczyć się tak długo, jak pozwalają na to twoje zdolności.
 Jeśli masz 6 lat, możesz zacząć naukę w klasie „0”.
Pracować możesz, jak skończysz 15 lat.

 

PRAWO DO STOWARZYSZANIA
Oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowych.
Jeśli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności.

 

PRAWO DO ŻYCIA I ROZWOJU
Oznacza, że nikogo nie można bezprawnie pozbawiać życia.

 

PRAWO DO TOŻSAMOŚCI
Oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie.
Mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę gdybyś miał być adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko.

 

PRAWO  DO INFORMACJI
Oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI
Oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne.

 

PRAWO DO SWOBODY MYŚLI, SUMIENIA I RELIGII
Oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy, sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzie mają prawo tobą kierować.

 

PRAWO DO WYCHOWANIA W RODZINIE
Oznacza, że nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców, chyba, że z bardzo ważnych powodów.
Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

 

PRAWO  DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY I PONIŻANIA
Oznacza, że bicie, znęcanie, okrutnie poniżające traktowanie jest niedopuszczalne i karane.

 

Powinniśmy znać swoje prawa i domagać się,aby je przestrzegano, ale nie możemy zapominać
również o ważnych obowiązkach, które musimy wypełniać.

Chcesz znać swoje prawa i obowiązki?

Oto nasza rada:

 Zajrzyj do Statutu Szkoły, przeczytaj Wewnętrzszkolny System Oceniania, poproś nauczyciela o Przedmiotowy System Oceniania.
 
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP