Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / Samorząd Uczniowski Niedziela - 20 stycznia 2019 Fabioli, Miły, Sebastiana     
polski
Wyszukiwarka
 Działalność Samorządu Uczniowskiego    Ogłoszenia Samorządu Uczniowskiego  
Przedstawiciele i plan pracy Samorządu Uczniowskiego Kalendarz uroczystości i imprez na rok szkolny 2015/ 2016
Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Projekt edukacyjny: PAMIĘTAMY O SWOICH KORZENIACH
Prawa dziecka
Hymn szkoły

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - rok szkolny 2015/2016

Przewodnicząca – Aleksandra Janik, klasa V

Zastępca przewodniczącej    Martyna Waligóra, klasa VI

Skarbnik    Aleksandra Tomczyk, klasa VI

Sekretarz Wiktoria Śnieżek, klasa V

Członkowie Zarządu     Sonia Bielawska, klasa VI

                                        Roksana Aleksiewicz, klasa IV

                                        Klaudia Rzepa, klasa VI

Opiekun -  mgr  inż.  Alicja Walerian

    PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
na rok szkolny 2015/2016
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Termin

 1.

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Opiekun
Samorządu Uczniowskiego
do 20.09.2015 r.

2. 

Pozyskanie od rodziców/ prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
(imienia i nazwiska, wizerunku, osiągnięć, udziału w uroczystościach, konkursach, akcjach, zawodach, wycieczkach)  na szkolnej stronie internetowej oraz w innych materiałach promujących szkołę.
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

do 20.09.2015 r.

 3.

Opracowanie kalendarza imprez szkolnych.       

Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

do 30.09.2015 r.

 4.

Czuwanie nad realizacją planu uroczystości i apeli szkolnych.
           
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego
 
Przewodnicząca  szkoły
 
Poczet Sztandarowy
cały rok

 5.

Systematyczne redagowanie gazetki Samorządu Uczniowskiego. Sekretarz
   
cały rok

 6.

Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia  i zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Opiekun
Samorządu Uczniowskiego
 
Przewodnicząca szkoły
 
Poczet Sztandarowy
wrzesień  2015 r.
czerwiec   2016 r.

 7.

Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata". Organizacja prac porządkowych wokół szkoły.

Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
  

jesień  2015 r./

wiosna 2016 r.

 8.

Przyjęcie  pierwszoklasistów do społeczności uczniowskiej.        
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca  szkoły

Poczet Sztandarowy

wrzesień 2015 r.

9.

Przeprowadzenie akcji „Góra Grosza". 
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
październik/
 listopad  20015 r.

10.

Zorganizowanie szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
październik 2015 r.

11. 

Zorganizowanie Mikołajek.
.
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
grudzień  2015 r.

12. 

Organizacja Wigilii w szkole.               

 
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
grudzień  2015 r.
13. Organizacja akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
styczeń 2016 r.

14. 

Przygotowanie „ Poczty Walentynkowej”.
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
 luty  2016 r.

15. 

Zorganizowanie uroczystości  Dnia Kobiet.                
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
marzec  2016 r. 

16.

Zorganizowanie obchodów Pierwszego Dnia Wiosny.
   
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

   
marzec  2016 r.

17.

Współorganizowanie uroczystości związanych z Patronem szkoły. Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca szkoły

Poczet Sztandarowy

wg kalendarza imprez, uroczystości i konkursów szkolnych

18.

Zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników. Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
czerwiec 2016 r.

19.

Organizacja szkolnych dyskotek. Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
wg kalendarza imprez, uroczystości i konkursów szkolnych

20.

Zbieranie funduszy na cele charytatywne.

Udział w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia.
 

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego


Opiekun Samorządu Uczniowskiego


cały rok
21. Organizacja zbiórek surowców wtórnych.  Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
 cały rok

22.

Opieka nad sztandarem.           

Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Poczet Sztandarowy

cały rok

23.

Wykonywanie zdjęć do kroniki szkolnej - dokumentowanie wydarzeń z życia szkoły.
   
Opiekun
Samorządu Uczniowskiego

Nauczyciele organizujący uroczystości/ akcje
 
cały rok

24.

Realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły.              

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

cały rok

 

 


 


 


 

 


 


 

 

 

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP