Portal - Kamieniec Ząbkowicki
 
Strona główna / O szkole / Patron Poniedziałek - 18 lutego 2019 Konstancji, Krystiana, Sylwany     
polski
Wyszukiwarka
Tworzenie tradycji w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim Nasz patron

    Nasza szkoła nosi imię Papieża Jana Pawła II od 18 grudnia 2000 r. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w Ogólnopolskich Zjazdach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Szkoły spotykają się przy wielu okazjach. Celem tych spotkań jest integracja dzieci i młodzieży szkół imienia Jana Pawła II, umożliwienie udziału we wspólnej zabawie i rywalizacji, pogłębienie wśród uczniów znajomości życia i nauki Jana Pawła II, rozwijanie poczucia wspólnoty szkół połączonych osobą Ojca Świętego.

 

 

 

 

 

 


 


 
    Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w konkursach ogłaszanych przez Rodzinę Szkół, prowadzą stałą korespondencję ze Stolicą Apostolską.
    4 kwietnia 2004 r. społeczność uczniowska otrzymała od Ojca Świętego Jana Pawła II Apostolskie Błogosławieństwo. Uroczystość  przekazania błogosławieństwa odbyła się w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.
    Od 18 maja 2002 r. szkoła ma swój sztandar. Dzięki aktywnej pracy Rady Rodziców na czele z jej przewodniczącym panem Dominikiem Krekorą udało się zorganizować piękną uroczystość przekazania sztandaru szkole. Rozpoczęła się ona polową Mszą świętą celebrowaną przez księdza Henryka kardynała Gulbinowicza z udziałem księży dekanatu, posłów na Sejm, władz oświatowych, rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

 

 

 

 


 


       

    18 lipca 2002 r. cala społeczność szkolna oraz mieszkańcy Kamieńca uczestniczyli w pielgrzymce do Krakowa. Ze względu na tematykę kultu Bożego Miłosierdzia miała ona charakter uniwersalny i budziła duże zainteresowanie całego świata. Msza święta z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II dostarczyła niezapomnianych wrażeń.


 


 


 


     W naszej szkole bardzo uroczyście obchodzimy rocznice pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Wtedy cala społeczność szkolna uczestniczy we Mszy świętej i modli się w intencjach Ojca Świętego. Uczniowie ciągle Go szukają, obcując z Jego słowem i z Jego tajemniczą obecnością w Kościele i w sakramentach.
 


       
    Obchody pontyfikatu Ojca Świętego zawsze były okazją do przesłania życzeń do Watykanu wraz z fotografiami uroczystości odbywających się w szkole i w środowisku.
    W tradycji szkoły zapisały się pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Ślaskim, organizowane przez księdza Wojciecha Jasińskiego.
 W pamięci mieszkańców gminy na zawsze pozostanie uroczystość 25. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II.   Wtedy ok. 2000 mieszkańców Kamieńca Ząbkowickiego sfotografowało się na kamienieckich Błoniach dla uczczenia jubileuszu. Zdjęcie z życzeniami podpisanymi przez władze gminy zostało przesłane Ojcu Świętemu. Do Watykanu dotarły wtedy miliony listów i kartek z życzeniami z okazji jubileuszu, ale nasze życzenia były nietypowe, bo ze zdjęciem dwóch tysięcy mieszkańców, którzy spotkali się na wspólnych modlitwach w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II.
    2 kwietnia 2005 r. zmarł patron naszej szkoły papież Jan Paweł II. Jego śmierć napełniła wszystkich smutkiem. W szkole ogłoszono żałobę. Uczniowie, nauczyciele, rodzice modlili się za duszę Ojca Świętego, recytowali wiersze, śpiewali ulubione pieśni. Dopełnieniem modlitw było wkopanie drzewka na dziedzińcu szkoły. Ceremonii wkopania drzewka dokonali: Wójt Gminy Zdzisław Fleszar, dyrektor szkoły Joanna Grzesik, członek Rady Szkoły Joanna Ben Amara i najmłodsza uczennica Aleksandra Sopuch.


 

 

 

 

       


 

      

    2 maja 2005 r. szkoła zorganizowała koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II, w którym uczestniczyły profesjonalne i amatorskie zespoły z Kotliny Kłodzkiej oraz uczniowie naszych kamienieckich szkół. Warto było wsłuchać się w słowa pieśni o miłości i wdzięczności za Takiego Człowieka, Takiego Duchowego Przewodnika, którego otrzymaliśmy jako dar na trudne czasy, w których przyszło nam żyć.
    10 września 2005 r. odbyła się uroczystość 60–lecia szkoły. W tym dniu został odsłonięty pomnik patrona szkoły, papieża Jana Pawła II. Poświęcenia pomnika dokonał  ksiądz  biskup  Ignacy Dec Ordynariusz Diecezji Świdnickiej.
    2 kwietnia 2006 r. w 1. rocznicę śmierci Jana Pawła II odbył się koncert w hołdzie Ojcu Świętemu.
W dniu Jego urodzin, 18 maja, odbywa się Święto Patrona.
    Osoba Patrona wywiera ogromny wpływ na system wartości, którym nasi uczniowie kierują się w życiu. Jest wzorem szacunku wobec drugiego człowieka, otwierania się na potrzeby innych, budowania więzi międzyludzkich.
Warto kroczyć drogą wskazaną przez Jana Pawła II.

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP